ማዕከናት ዜና ፈረንሳ ንህዝበን “ኢሰያስ ተጠንቐቑ” ይብላ

 

”  ማዕከናት ዜና ፈረንሳ ፡  ኣብዚ ክልተ መዓልታት ካብ ኢሰያስ  የጠንቕቃ !” እንታይ ደኣ ተረኽበ ኢለ ተቐላጢፈ ናብ ቲቪ ጎየኹ፡  ኢሰያስን ፈረንሳን ደኣ እንታይ ኣራኺንዎም ? ኣንታ ነዚ ፕረዚደንትና እኮ ብዘልዕልዎ ጠፊእዎም ገለ መለ እናበልኩ ክክክክሽዑ እታ BFM ዝረባህለት መደበሮም ድማ  ምስ ሰብ ሞያ ዓዲማ ስለምንታይ ካብኡ ክንጥንቐቕ ከም ዘለና፡ ቱት ይብሉ።

ብዛዕባ ሓደገኛነቱ፡ ቕልጣፊኡ ፡ ዘውረዶ ዕንወትን ኣብ ፈረንሳን ፈረንሳውያንብ ኣብ መዓልታት   ክንገብሮ ዘሎና ጥንቃቐታትን ወዘተ።

 

እወ ሓቆም፡እዮም እቲ ካብ ምብራዕ ናብ ምዕራብ ገጹ ዝሕንበብ ዘሎን ኣብ ሰዓት 110 ኪሎሜትትርን ልዕሊኡን ዝውጽጨፍ ህቦብላ ኢሰያስ ሰምዮሞ ከም ዘለዉ በሪሁለይ። 

እቲ ድሮ ሓያሎ ኣግራብ ካብ ሱሩ ምሕዩ ዘሎ ህቦብላ ኢሰያስ፡ ብ ሓያል ንፋስ ተሰንዩ ኣብ ብፍላይ ኣብቲ ምስ ስዊዘርላንድን  ጀርመንን ዝዳወብ ዞባታት  ጽባሕ ብዝያዳ ከጥቕዕ ከም ዝኮነን ን ፓሪ ግን ብዙሕ ከምዘይሃስያን ፡ እንተኾነ ግን ብሓፈሻ ህዝቢ ጥንቓቐታን ከዕዝዝን ይላበዉ።

መብዛሕትኡ እዋናት ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ን ህቦብላታ ምስማይ ልሙድ  ኮይኑ እዚ ድማ መታን ን ነዝገብ መጽናዕቲን ምርምርን ክጥዞሞም ተባሂሉ ከም ዝኮነ ሰብእቲ ሞያ የብርሁ።

ህቦብላ ካትሪን ፡ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኸሰተ ዝሃበበ ህቦብላ እዩ፡ እዚ ንኡሽቶ ህቦብላ ናይ ኤውሮጳ ስለምንታይ ‘ኢሰያስ’ኢሎሞ ግን እዝጊሄር ዋንኦም።

 

 

ሳባ ኪዳነ

10/02/2019 ካብ ፓሪስ 

ኣብ እዋን ህቦብላ ኢሰያስ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *