ምሩኻት

ምሩኻት

 

ሩኻት እናሓለፉ በቲ ጎደና

ምሩኽ ሰብኣያ ዝረኣየት

ወይዘሮ
ኣብ ብርኩ ወዲቓ

ንብዓታ ዝሕው’መሰበለቶ

ብኡ’ቢላ ሕማም ሕርሲ  ሓዛ; 
 

ሽዑ ሓደጋዳላይ ምስቲ ምሩኽ
ኣሰንይዎ ሰበይቱ ከሕርስ።
‘ኣንታ እዞም ተጋደልቲ

ብሩኻት ብሓቂ!’”

 

ኢለን እንከዕልላ

ኣንስቲ እናዓለላ

ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ፡ ፊት ጋርደን ሆቴል

ሰምዐት እዝነይ፡ ናይ ናጽነት፡ ፈለማ

ሰንበት።

  ህጻን   ሳባ ኪዳነ
1991 ኣስመራ

 

 

 

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *