ምቁር ዘረባ

 

ምቁር ዘረባ  

ምቁር ዘረባ፡ ምስ ተዘረበሉን ከይተዘረበን ዘሎ ፍልልዩ ናይ ቀትሪን ለይቲን እዩ።  ስለዚ ንዛረቡሉ፡ እንተላይ ንጽሓፈሉ ምሽ? ጥዑም ምለስ ይብሉ ስድራና።  

ምስ ምቁር ዘረባ፣ ብ ህጻንነትና ኢና ተላሊና ካብቲ መፈጠርና ጥራይ ደስ ዝብሎም ወልድና ጀሚርካ ክሳብ ብ ጸጋኦም ተጠምጢሞምኻ ዘለዉ ቤተሰብን ዓርከ መሓዛን ብሓፈሻ እቲ ሕብረተሰ ዝምግበካ ምቑር ዝረባ ልብኻ  እትርስርሶን  ርስራሴ ኣብ ዝከድካ ኬድካ ኣይድገምን እዩ  ኣየ ጥዑም ዘረባ ክጥዕም!ንሱ ናይ መንፍስና መግቢ ከም ኮይኑ፣ ን ልሳንና ድማ እትዛረቦ ነገር ፍረ ሓዘል ከም ዝገብራ፣ ኩሎም ነብያታትን ልኡኻት ኣምላኽን እናጠቐሱልና ሓሊፎም እዮመ። ታሕጓስ ብ ታሕጓስ ዝተፈሰሀት ነብሲ ድማ መፈጠራ ጥዒምዋ መረጠር ካልኦት ከተጠዓዕም ፍንሽር ትብል።  

ን ሓደ ኣለሳሊሱ ዝምህር ተዘካሪ መምህርን፡ኣኣዘንጊዑ ዝጻረፍ ሓኪምን መቸም ኣብ ልብኻ ሓደ ዓይነት ጃርዲን ኣይኮኑን ዝውንኑ።  መብዛሕታኦም ሰብ ድኳን ጥዑም ዘረባ ከም መዑሽሽ እናሃቡ እዮም ካብኦም ዝዓደግናዮ ጸባ ክረግእ ክሳብ ዝቀርብ ምሳኣቶም እህን ምባል ዋላሓደ ዘይመስለና ዝነበረ ችላዋእ ክክክ ! 

ዕላሉ ሰብ ኣሎ። ብዛዕባ ነብሱ ጥራይ  ኣውጊዑ ብ ሪሞት ኮንትሮል ቲኽቲኽ ከብለካ ግዜ ዘይወስደሉ ኣሎ ኣውን ከም ማይ ነሓሰ  ጀለም እናኣበለ መዓልትኻ ዝኹልዕ።  እዚ ጽሑፍ እዚ እናኣንበብና እዚኦም ዓይነት ሰባት ምሊሕ ምሊሕ ከም ዝብሉና ይግምት መቸም።   ተዛሪብኪ እንታይ ኣምጻእኪ ፣ ትብሉ ትህልዉ። ምስ ሓንቲ ክኢላ ናይ ጥዑም ዘረባ ዝኾነት ሓፍትና እየ ከላሊ ደልየ ። ኣነ እውን ኣይፈልጣን እየ፣ ጥዑም ሞያዊ ዘረባኣ ግን ኣብ ገለ ዘብጽሕ እዩ። ሰሚዐ ከሲበሉ እየ ። ክስበት ይሃባ። ማርታ ኤርሚያስ  Martha Ermias እዩ ናይ ፋይስቡክ ኣድራሻኣ። ንዓይ እኳ ሰመረ ቺና እዩ ኣላልዩኒ (ቺናነቱ  የካዕብቶ ክክክክ) እተልዕሎም ዛዕባ። ንኹሉ ሰብ ዝትንክፍ እዩ። ንኽንዕወት ዘድልዩና ነገራት፣ ስምዒታትና ብኸመይ ንዛልዮምን። ካልእን ኣብ ቪድዮ ን ላይፍን እናኣተወት እያ ትገልጽ። እቲ ምቑር ዘረብኣ ድማ ብትግርኛ  ሞያዊን ስለ ዝኾነ  ዝያዳ ጣዕሚ ይውስከላ።  ዓለምና በብ ቦታኡ ሓያሎ ሰብ ጥዑም ላዛ ኣለውዋ። መደርቲ ግንድማ ኸኣ ዘይፖለትከኛታት ፣ ኣስማዕቲ ግን ከኣ ዘይህልኸናታት፣ ኮላዕቲ እሞ ከኣ ዘይ ዓብለልቲ።

ከም እኖበዓል ኦፍራ ዊልፈር፣ ኢልካ ኪድ ልሳብ  Nick  Vujicic  እቲ እኳ መሓውር ኣልቦ። Briyan Trecy ካልኦትን ምጥቓስ ይከኣል። እዞም ብ ኣማኢት ዝቑጸሩ ሓያላት ሰብ ጥዑም ዘረባ። ን ዘለና ተውህቦ ከመይ ገርና ንጥቀመሉ። እንታይ ኣለናን ክህልወና ኣለዎን ስለ ዘጽንዑን ዝተመኮሩን እዮምእ ሳሕቲ ምስሞዖም እንታይ ይመስለና፣    

ሳባ ኪዳነ 17/ 102018 ፓሪስ

 

 

 

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ሓንቲ ርእይቶ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *