ሰሙን ጣዕሚ

 

 

እዚ ሰሙን እዚ ሰሙን ጣዕሚ እዩ ናይ ጣዕሚ እዩ ኣብ ፈረንሳ።

ተጠንቐቑ ድማ ብታህዋኽ ኣንቢብኩም፡ ናብ ምጥዕዓም ከይትህወኹ ፡ እዚ ሰሙን ናይ መቐረት ማለተይ እየ፡ እዋእ እቲ ተጠንቕቕና ዘለኺስ ምቑር እንድዩ ጥራይ ከይትብሉኒ ክክክክ ንሱስ ሓቕኹም፡ ግን ክክክክ እላእ ኣጽሕፉና እንዶ እንታይ ኢኹም ስቕ ኢሉም ፍሽኽ ፍሽኽ ትብሉ፡ ግናያት።

በቓ ሕጂ ዕትብ ኢለ ክጽሕፍ እየ፡ እዚ ሰሙን ናይ ጣዕሚ፡ ዕላምኡ ሰባት እቲ ትኽኽለኛ ጣዕምታት ናይ ኣዝርእቲን ፍረታትን ፡ ኣብዚ እዋን እዚ ብ ሽኾርን ጨውን ስለ ዝተዓብለለ፡ ከምኡ ድማ ካብ ኢንዳስትሪ ዝተዓሸጉ መግብታትን ጠዓሞታትን ጽሟቓትን ነቲ ባህርያዊ ጣዕሚ ቀሺሸን ን ወዲሰብ ግዙእ ናይቲ ኣርተፍሻላዊ ጣዕምታትን፡ ግዳይ ናይቲ ንሱ ዘስዓቦ ሕማማትን ስለ ዝከውን ዘሎ፡ ካብዚ ንምንጋፉ እዩ። እዚ ሰሙን ናይ ጣዕሚ፡ ብ ዝተፈላለየ ኣስተምህሮታት ዝስነዩ ንጥፈታት ክህልውዎ እንከለዉ፡ እቲ ዝዕበየ ግን ሰብ ነዚ ሰሙን እዚ ኣብ ገዛኡ ምግቡ ባዕሉ ክኽሽንን፡ ፍረታት ብዘይ ሽኮርን ብውሑድ ቀመማትን ምምጋብ እይ። ሰብ ብ ተፈጥርኡ፡ ኣማኢት ጣዕሚ ናይ ምልላይ ተውህቦ ከም ዘለዎ፡ ሳይንሳዊ መጽናዕታት ይሕብሩ። እሞ ንደቕና ርግኦ ክንገዛ እንከለና እንተወሓደ፡ ባህርያዊ ዝኾነ እንተሸመትናን፡ ቆሎን ጥጥቖን ጥቡስ ዕፉንን ብቑልቶን ምስ ውሑድ ጨው ወይ ሽኾር እንተሃብናዮም ሓጋዚ እዩ ይብሉ ኣለዉ እቶም ተመራመርቲ እንደገና እሞ ኣብ ሰሙን ናይ ጣዕሚ ፡ እንታይ ክትቖሙ ኢኹም ብጥሪኡ?

 

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *