ቀይሕ ወርቂ

ርቂ’ዩ!
ግን ከኣ ቀይሕ።
ቀይሕ ክንሱ ዘብለጭልጭ
ደፊርካ ዘይጥመት ብልጭታ
ጠሚትካ ዘየዛኒ ስምዕታ!

ካብ ከቢድ ደበና ዘብረቕረቐት ጸሓይ
ኣብ ምድረ-በዳ ሃሩር። ዝፈልፈለ ማይ
ካብ ለዋህ ማህጸን ዝተወልደ ሕያዋይ!

ኳሕ…ሽው…ምልስ
ሽው…ሽኽል…ክስክስ
ሻሕ…ቧሕቧሕ፡ ፍስስ!
ዒግ…ዑብ…ዕፍን
ቃልቃል፡ ህሙኽ!
ሓኹምሽቲ ኽውን!

ኮረር…ኣብ ጎላጉል
ዕቁር…ኣብ መዓሙቕ
ወረር…ኣበ’ጻድፍ
ከም ማይ እንክሃትፍ!

መሬት ጠሊልሉ
ኣግራብ ዓንቢብሉ
ኮይኑ’ምበር ፈሳሲ
…ፈዋሲ!

ከም መግቢ ዓንጋሊ
ማይ ኮይኑ መጥለሊ
ከም ዓባይ ዳዕሮ መጽለሊ!

ዕንበባታት ኤርትራ እንታይ እንታይ ትሽትቱ?!
ህዋሳተይ ክልእኽ ንእኹም ንኽሓቱ

“እወ ንሕና ንሽትት ተፈታዊ
ሽታ መሮር ሽላን…ሰተ-ሰምሃር ‘ቲቐዳዊ
ሓድጉ ገዲፉልና እንድዩ
ሓድጊ’ቲ መርሃዊ”

ጨው ረዚንዩ’ሞ ክንዳኻ ነይምዘን!
ወርቂ ክቡርዩ’ሞ ክንዳኻ ነይከውን
ግርማ’ኳ እቲ ግርማ ለይቲ፡ ዝተሰለመ ብኸዋኽብቲ
እንኮ የብሉን ካብቲ ናትካ ሚእቲ!

ሕመረት መሬት ዝዓቀበቶ
ገፊሕ ማያት ባሕሪ ዝወሓጠቶ
ጨዋም ደንደስ ሰልሚ ዝመጸየቶ
ቀይሕ ወርቂ ምህላዉ ኣይንረስዕ ከቶ!

ሳባ ኪዳነ ኣስመራ 1996

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *