ቖሎ ሓበሻ

 ቖሎ ሓበሻ

ይተላሸወ ካብ 5-25 ዓመታት ክጸንሕ ኸም ዝኽእል፡ ብሳይንስ ከም፡ዝተረጋገጸ ንፈልጥ ዶ? እባ፣ ካብ ትምህርቲ እትው እንክትብሉ ፡እንታይ ጠዓሞት ይጽበየኩም ኔሩ? ወይሲ ሒዝኩምኢኹምትኸዱ?

*ጠዓሞት! ኣንታ እንታይ ደኣ ብንግህኡ ብዛዕባ ጠዓሞት ትዛረብ ኣይትብሉንን ግዲ ትኾኑ፡ ምኽንያቱ ንዓኹም ደኣ እዩ ንግሆኹም እምበር ንዓዲ ገሉኦምሲ ናይ ጠዓሞትች እዋን ክኸውን ይክእል እዩ ንዓዲ ሃገራት ብዝኮነ

* Biscuite ካብ ቋንቋ ፈረንሳ ዝወስደ ሎይኑ ‘Bis’ምድጋም cuite ምብሳል እዩ ዝከውን ዘሎ። ስለዚ ብ ቛንቛና “ተገምጢሉ ዝበስል ” ድዩ ክትርጎም ሓቐይ?

* ደቐንስትዮ ካብ ደቂተባዕትዩ ንላዕሊ ጠዓሞት ይፈትዋ!እዘን ጦልቋማት ክክክክ * ጠዓሞት ፡ ብደረጃ ዓለም ፡ 374 ዶላር ቢልዮን ኣታዊ ኣኻዕቦቱ ኣብ 2014 ጥራይ

* ፈረንሳን ብሽኮትን ካብ ተላዕለ ሓንቲ ጓል እያ ትዝከረኒ፡ ንሳ ን ዓዲ እንግሊዝ ብፈረንሳ ኣቢላ መንገዲ (ካሌ) ማለት ብዘይሕጋዊ ምመንገዲ እይ ኣትያ፡ ኣብ ሓንቲ ብሽኮቲ ዝጸዓነት መኪና፡ ስለዚ ድማ ካብ ሽዑ ጀሚራ ን ልዕሊ 9 ዓመታት መዓልታዊ ብሽኮቲ ምብላዕ ከም ዘየቋረጸት ኤርትራዊት ስደተኛ እያ።

*ኣብ መርከብ ታይታኒክ፡ ቅድሚ ምጥሓላ ኣብኣ ተጻዒኑ ዝነበረ እሞ፡ ብ ኣጋጣሚ ወሪዱ ኣብ መኽዘን ዝተረኽበ ብሽኮቲ፡ ኣብ 2001 ብጨረታ ኣብ ሎንዶን ብ ንሓንቲ ባኮ ጥራይ ብ3,525 ፓውንድ ተሽውይጡ !

* Pringles ዝተባህለ ኣብ፡ ፍሉይ መዐሸጊ ዝሽየጥ፡ ዝነቐጸ ቅልዋ ድንሽ፡ መሃዚኡ ኣቶ ፍረደሪክ፡ ምስ ዓረፈ ፡ ኣካላቱ ተቓጺሉ እቲ ሓኹምሽቱ ኣብታ መዐሸጊ ናይቲ Pringles ኣትዩ ንኽቕበር ከም ዝተናዘዘ ኸ መንና እዩ ዝፈልጥ?

* ናብ ቆሎ ምስ እንምለስ፡ ቆሎ ቅድሚ 5,000 ዓመታት ኣትሒዙ ኣብ ምድረ ሓበሻ እዩ ዝማዕበለ፡

* ንእግሪ መንገድና ድማ 20 ዓይነታት ስገም ከም ዘሎ ንፍለጥ *እቲ lay’s ዝበሃል፡ ጠዓሞት ንምስራሕ ጥራይ፡ ልዕሊ 1 ሚልዮን ድንሽ ኣብ ኣብው መዓልቲ ኣብ መላእ ዓለም፡ነበረያ -ነበረ ይኾኑ!

*Ramen ዝተባህለ ዓይነት ጠዓሞት ኣብ ቻይና ዝተማህዘ እዩ እንተኾነ ግን፡ ጃፓን እያ ዓቢ ናቱ ሙዝየም ዘለዋ፡ ምክንያቱ ድማ ኣብ ዂናት ንወተሃደራታ ስንቂ ስለ ዝነበረ።..እሞ ኣንታ እዚ ብሽኮቲ ኖርወይ -ሲ ኣብ ዓድና ንእሽቶ ሓወልቲ መድለየቶ እምበሪ! ‘ደ.ሓ.ን፡ ጥራይ እሞ ዓድና ብሰላም ንእቶ እምበር ነርክበሉ’ ዶ በልኩም ኣንቱም፡መህረራት ክክክክ

* ኣብ ዓለምና፡ ኣብ መዝገብ ዝሰፈሩ ልዕሊ 3000 ዓይነታት ጠዓሞታት ኣለዉ፡ ክንደይ ካብኦም ንፈልጥ? እንድያሞ ዶ ንቖጸር፡ 1 ቖሎ፡… 2 ጥጥቖ …3ምጎ ….4 ተምሪ ….5 ጋባ..6 ፉል ወ.ዘ.ተ ምሉእ ሰንበት ቆጺርና እኳ ኣይንውድኦም ክትብሉኒ ተስፋ ይገብር ፡ 

ሳባ ኪዳነ እየ 10/06/2018 ፓሪስ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *