ንሎሚ ኣብ ጽሩራ# ኣብ ዙርያ ገጣሚት ኣራራት እዮብ

ተማሂረ

ተማሂረ ላዕሊ ታሕቲ ኢለ
ፊደል ቆጸረ ቁጽሪ ደማሚረ
እንታይ ደኣ ዘይርደኣኒ

ሰብ ክዛረብ ይጸመኒ
ሰብ ክሓርቕ ይገርመኒ
ስለምንታይ
ዓው እንተበለ፡ የሰንብደኒ
ስቅ እንተበለ ይጠፍኣኒ
ስለምንታይ ዘይርደኣኒ!?

እንታይ ደኣ ተማሂረ
ኽራይ ከኣክፈሊ?
ነደይ መሐጎሲ?
ንሱ እውን እንቋዕ ኣይተሳእነኒ

ኣራራት እዮብ
******

 ምጽለይ

ምጽለይ ምጽለይ ዓዲ እተውለይ
ምጽለይ ኣብቲ ልበይ ግራሕረስለይ

ግደፊ ምድንጓይ ፡ ዕንበባ ትኸሊ
ማያት ጨናጒዕኪ ቐጠልያ ምሰለ
ጠስሚ ለኻኺኺ
ልምጽምጽ በልለይ
እክሊ ኾላሊስኪ ድልድልቲ ኹንለይ

ጸሓይ ተወቒዕኪ ተሪርኪ ደው በሊ
ኣብ ስራሕ ውዒልኪ
መስኖታት ዘርግሒ
ንፋስ ትወዒዕ ዘለላ ምሰሊ
የእዋም ተጸጊዕኪ ከረናት ደይቢ

ሽው ኢልኪ ሕለፊ ኣብ ውድድር

ጉያ ሕለፍዮ ሽግር ዕንቕፋት ከም ዋዛ

ምጽለይ ምጽለይ ተስፋ ኣብርህለይ
ምጽለይ ኣብቲ ሕልሚ ፋኑስ ወልዕለይ

ኣራራት እዮብ

****

ትንሳኤ ዘ ህሉዋን

ካብ ሓዊ ናይ ደብዳብ
ካብ ባሩድ ናይ ዂናት
ካብ ፍርሒ ጨካናት

ትንሳኤ ን ህጻናት
ካብ ማህጸን ናብ ዕልልታ
ካብ ብቒ ናብ መመላእታ
ካብ ፍቕሪ ናብ ህላዌታ

ትንሳኣኤ ትንሳኤ
ካብ ብስራት ናብ ምሕቋፍ
ካብ ብክያት ናብ ምእባድ
ካብ ደገፍ ናብ ምዕባለ
ካብ ፍልጠት ናብ ምርማሬ

ትንሳኤ ናይ ዝደለየ
ትንሳኤ ናይ ዝዓበየ
ትንሳኤ ናይ ዝተዓደለ

*****
ሕማቕ ጎረቤት
ሰብ ኣብ ልዕሊ ሰብሓይሊ ዝስምዖ
ደንቆሮ ጥራሕ እዩ ከምጽቡቕ ዝሪኦ

ስለዚ

መን ትበሃል መን
ወዲ መን ይብሉኻ በየን
እንታይ ምስ ኮንካ ኢኻ ኸመይ
ግዛእ ስልጣን ሓዝ ዝበለካ መን?

መርዚ ዝሰተኻ
ሰይጣን ዓሲሉካ
ናይ ጥፍኣት ጽፍሪ
ኣሲሩካ ወጥሪ

ዂናት መባህረሪ

ኣራራት እዮብ
****

ሩባ ወሪደ

ክሓጽብ ብኢደይ
መንጫዕጫዕታ ንፋስ
ሹውሹውታ ናይ ቆጽሊ
ዝህልሕል ጠሊ
እናሓጸብኩ ሩባ ወሪደ

ብዕቅን ተሰሪሐ
ክውለድ ኣትሒዘ ምስ ተጠመትኩ
መልክዐይ ቁመተይ
ኣጻብዕተይ እግረይተመዓራርዩ

ጠባየይ ጽቡቕ
መልክዐይ ጽቡቕ
ውሑዳት ሰባት የስተባህሉ
ክልቲኡ ብሓደ
ከም ዘይተለምደ
ስለ ዝፈልጡ
ኣነ ግን ይግረምኩም
ብዕቅን እየ ተሰሪሐ
****

 


ኣራራት እዮብ

 

 

ፍቕሪ

ናፍቖት….ህሌዌ …
ሓሳብ…..ተስፋ

ቃንዛ ልበይ ሰቐጥ የብለኒ
ንዓኻ ክሓስብ ብኽያት ይመጸኒ

ንዓኻ ክሓስብ ሓጎስ ይዓስለኒ

ንዓኻ ክሓስብ ደስታ ይስመዓኒ

ሃልሃልታ ናይ ልበይ ዋዒ የንድደኒ
ሰላምታ ሕቑፎኻ ናፍቆት ሒዙኒ
ዕረፍቲ ናይ ልቢ ሰላምታ ናይ ኢድካ
ደልያ ወስ ትሰድድ
ክትድህስስ ንዓኻ
ድራር ዓይኒ መሲሉኒ
ድራር ዓይኒ ነይሰኣነኒ
ቁሊሕ እንተበልኩ
ንዓኻ ዝትክእ ተሪፉ
ተሳኢኑ ድራር ዓይኒ

ኣራራት እዮብ

ኣብ ዝክሪ ቀዳማይ ዓመት ዕረፍታ

 

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

2 ርእይቶታት

 1. Temesgen tewelde
  19-01-2019
  መጽሓፊ ሓሳባትኩም

  ሳቢ እቲ ናይ ፊደላት ጌጋ ሲ ካብቲ ግጥሚ ድዩ ወላስ ካብ ኣጸሓሕፋኪ ‘ዩ ። ሳቢ plsss ናይ ካልኦት ሰባት ጽሑፋት ክትዝርግሒ ከለኺ ኣብ ኩሉ ነገሩ ብሓላፍነት ሓዝዮ ። ብዝተረፈ መደብኪ ጽቡቕ ‘ዩ ። የቐንየለይ

 2. ኣርኣያ ካሳ
  05-02-2019
  መጽሓፊ ሓሳባትኩም

  ሳባ! ንዝኽሪ ኣራራት እዮብ ዝለጥፍክዎ ዝነኣድ እዩ። ኣራራት ኣብ መባእታ (ቀሃስ-ንእሽቶ) ጓል ፍለይ ነይራ። ዜና ዕረፍታ ምስ ሰማዕኩ፡ እዚ ዚስዕብ ናብ ሓደ መማህርትና ወቂጠ ነይረ፤
  የቐንየለይ ****። ኣብ asmarino.com ዝተገብረ ንኡድ ዝክረ ኣራራት ርእየዮ፡ ሰሚዐዮ። ኣብ መባእታ ቤት-ትምህርታና ኣንኮለና፡ ብስማ ኣራት ኣራት – ኣርባራት እናበልና ክንጫረቕ ይዝከረኒ። ዘላልእለማዊ ዕረፍቲ ንኣራራት፡ ጽንዓት ንቤትሰብን ቀረብን እምነይ። –ኣርኣያ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *