# ንሎሞ ኣብ ጽሩራ # ፈሪሐልኪ

 

ስቕታኺ ሚዛኑ ወሲኹ
ጡሙይ ዝብኺ ከብዱ ሓኺኹ
ሰላም ፍቕሪ ብመንደቕ ሊሑኹ
ውዲት ግዲ ኮይኑስ ዳግም ተሎኺኹ

ፈሪሐልኪ ምስ መጹኺ ቶም ደለይትኺ
ዓይኖም ምስ ኣውደቑሉ ትባሕርኺ
ህዝብኺ ጎስዮም ምስ መረጹ ሃብትኺ
ፈሪሐልኪ ሎምስ ምስ በዘሐ ስቕታኺ

ዓገብ እንተበልና ንሕና ደቕኺ
ሰማዒ ስኢና እንታይ ግድኺ
ህዝብኺ ጎስዮም ባዕሎም ዝውዱኡ
ግዲ መሲልዎም ገንፊሎም ዘይሃድኡ

ፈሪሐልኪ ዓደይ ሎምሲ
ምስ ኣሕረርዎ እቲ ፈልሲ
ንቕድሚት ጉያ ዘይብሉ ቀላሲ
ቀመም ዘይብሉ ረሳሕ ፈሳሲ
ቱርጉም ኣልቦ ኣብ ሕልሚ ሓንባሲ

ፈሪሐልኪ ሃገረይ ፈሪሐልኪ
ፍትሒ ሃዲሙ ምስ ነገሰ ምልኪ
ፍትሒ ኢሉ ንዝጨረሐ ጭርሖ
እዋን ዘይብሉ ብለይቲ ይመሖ
ፈሪሐልኪ ዓደይ ከይትኾኒ መፍቶት
…………………….ያሒት ፉልሖ

Yonas Yebiyo

18/02/2019

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *