ንሰንበትና

 ንሰንበትና

” እስከ ኢድና ሓፍ ነብል ግዳ” ክብል ስለ ዝኮንኩ፣ ንዳሎ ፡ እ ሓንሳብ ሓንሳብ ኣነ “እግሪ ሓፍ ነብል”  ኣይወጻኒን ክክክክ ኣብ ጅምናዝዮም ዲና ዘለና ? ኣይመስለንንን

ሎሚስ፡ ምስ Palo z parradizo ዝተባህለ ህቡብ ናይ ፈይስቡክ ዓርከይ ኮንና፡ ን ሓንቲ ጽሕፍቲ ብኢዳ ሒዝና ናይ ሰንበታ ከነዛውራ ኢና።

ከምኡ ምስ በልክዎ፡ ሓውኹም ፓሎ ዘ ፓራዲዞ ፡ እንታይ ድዩ ኢሉኒ መስለኪም?

-ሳቢና ግርም ነዛውራ ግን ሃሩር ከይኮና

-ሳቢና ድማ እንታይ ድየ ኢለዮ፡ እንታይ ደኣ ደሊኻ፡ ኣብ ምሉእ ዓለም፡ክትዛወር እንተኾይና ደኣ፡ ቁሪን ሃሪርን ክፈራረቑላ &እዮም እሞ ኩሉ ደኣ ጠራንፈላ። ጠራኒፍናላ እንድያሞ!

ሳቢና-እዛ ሓንቲ ተፈታዊት ጽሑፋትካ ስማ ዶ መላለኻና( ኣርእስታ) ካብ መን እያ ኸ ተወሊዳ?

ፓሎ ዘ ፓራዲዞ- እዚኣ ዋጋ ‘ዕርቂ ን ጽድቂ’፡ ኢለያ 

– ስለምንታይ

-ምኽንያቱ እዚ እዩ ጽንሒ ካብታ ጽሕፍቲ ከንብበልኪ

“…..ሓደ እዋን፡ኣብርሃ ባህታ ሕማም ሽኮር የጋጥሞ፡  ንሕክምና ድማ ናብ ሃገረ ጀርመን ይኸይድ። ኣብ’ቲ ፈለማ ኣዕሪፍሉ ዝነበረ ሆቴል ንክልተ ኣዕራብ ተላልዩ። ክልቲኦም ባእሲ ጸኒሕዎም ኔሩ።  ነቲ ዝጸንሖም ባእሲ ድማ በቲ ናቱ ጥበብ ፍታሕ ገበረሉ ኣብ መደምደምታ ድማ ኣብጽሖ። ክቡር ባህልን ምጽውዋርን እርቂን ከምዘሎና መሃሮም!! ኣገናዕ!!! ኣብርሃ!!!!

 

ኣምሳያ ናይቲ ዝዓረቆም ድማ ክልቲኦም ነፍስ ወከፎም ሚእቲ ሽሕ ዶላር ሃብዎ። ንሱ ኣብቲ ሽዑ! ምእንቲ ሰናይ ግብሪ ድኣ እምበር ዝፈጸሞ፡ ካልእ ነገር ኣምሳያኡ  ክቅበሎም ኢሉ ከምዘይገበሮ ጸቂጡ ብምሕባር ክቅበሎም  ፍቃደኛ ኣይነበረን።[….]- እንታይ ትብል ኣንታ?

– ኖኖ ሳቢና ኣይትተሃወኺ

ደሓር ደኣ ተቐቢልዎም፡ ግን ከኣ 

ኣብርሃ ባህታ ድማ  ርኹብ ስለዝነበረ ‘ ነቲ ገንዘብ እንታይ ክገብረሉ ትደልዩ? ‘

ኢሉ ሕቶ  ኣቕረበሎም።

  “ድሌትካ ግበረሉ”  ክብሉ መለሱሉ። ንሱ ድማ ኣብ ውሽጢ ልቡ ዝነበረ ድሌቱ ገበረ። 

– ጽናሕ ፓሎ ዘ ፓራዲዞ ሓወይ፡ እሞ ካብ ሽዑ እዩ ኣብ ኣስመራ ቤት ትምህርቲ ዓይነውስዉራን ናይ ምኽፋት ሓሳብ ዝመጾ?

– እወ እንተላይ  ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣብ ሃረር  መናበዪ ኣረጋውያን።

– ክንደይ ይበርኽ ኔሩ በጃኻ! ፡ ኣንታ ፓሎ ሓውይ

– እወ ይገርመኪ እዩ ፡ እቲ ካብ ዕርቂ ዝረኸቦ ገንዘብ ናብ ጽድቂ ስለ ዘውዓሎ፡ ከኣ እየ ኣነ እታ ጽሕፍቲ ከምኡ ኣርእስቲ ዘውጻእኩላ

-ሓቕኻ ኢኻ ኣነ ኸኣስ ኣብርሃ ባህታ ክበሃል እንከሎ፡ ከምዚ ንፉዕ ዳሪክተር ናይታ ትምህርትቤር ዶ ደኣ ኔሩ ኮይኑ ገለ እየ ዝብል ኔረ?

– ሳቢና ሓፍተይ፡ ኣበ ኸማን ክሳብ እታ ምንጪ ዝረኸብኩላ መጽሓፍ ቅድሚኢ ብዛዕባ ኣብርሃ ባህታ ስሙ እንክለዓል እታ ኣብ ጎዳይፍ ብ ስሙ እትጽዋዕ ቤትምህርቲ ቅጅል ካብ ምባል ሓሊፉ ካልእ ብዛዕብኡ ይፈልጥ ኣይነበርኩን

– እ ኣነ ኸማን ከንብባ፡ እንታይ እያ እሞ ትብል ?

 – የኤርትራ ህልም (ሕልሚ ኤርትራ ) እትብል መጽሓፍ ናይ ኢትዮጵያዊ ደራሲ ኣፈንዲ ሙተቂእያ። ጽሕፍተይ ድማ ካብዚኣ እያ ተወሊዳ

–  ንሱ ድማ ክነፍዕ፡ እርይ ቁጽር ኣቢሉ ዝጸሓፈልና

– ብተወሳኺ ድማ ኣብታ መጽሓፍ፡ብዛዕባ ኣብርሃ ባህታ ከምዚ ይብል፡ 

ኣብርሃ ባህታ መን እዩ?

በቲ ናይቲ ቅድም ኣቋውማ ቦታታት ኤርትራ ካብ ኣዉራጃ ኣከለጉዛይ መረታ ሰበነ “ሰሰወ” እትበሃል ዓዲ ተወሊዱ።  ኣብ እዋን መግዛእቲ ጥልያን ተቃዉሞ ይገብር ስለዝነበረ ድማ ወተሃደራት ጥልያን ክሃድንዎ ምስ ጀመሩ ናብ ምብራቅ ኢዮጵያ ሓረርጌ ከይዱ። ኣብኡ ብንግዲ እናተመሓደረ  ዕዉት ዝኮነ ህይወት ይመርሕን ጽጉማት ይሕግዝ ነበረ። ድሕሪ ነዊሕ ናብ መበቆል ዓዱ ምስ ተመልሰ ነበርቲ ብህይወት ስለዝረኸብዎ እምብዛ ሓጎሶም ገለጽሉ። ኣብቲ ዝተወለደሉ ከባቢ  ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን፡ ሰለስተ መባእታ ቤት ትምህርትን ፡ ምጽጋን ጽርግያን ምህናጽ ሓንቲ ክሊኒክን ኣካይዱን ብተወሳኺ ክልተ ብሕጽረት ባጀት ተቋሪጸን ዝነበራ ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ከምዝዛዘማ ጌሩ።[….]

– ዋዋዋ ፓሎ ዘ ፓራዲዞ  ሓወይ፡  

እዚ ብነብሱ ፍጥር ክብል ብሩኽ እዩ ኔሩ።እሞ ኸ ነቲ ዝሓሰቡ ምስ ኣተግበረ ደኣ እንታይ በለ?

-እዛ ዓለም እንታይ ምሉእ ኣለዋ ኢልክያ፡ ንሱ ይሓምም ስለ ዝነበረ፡ ኑዛዜኡ ብ ጽሑፍ እዩ ነሕዋቱገዲፍሎም፡ዝሓለፈ፡ ንሶም ድማ እንጌራ እዝጊ ይብልዑ መብጽዓኡ ኣተግቢሮምሉ ንብለኪ፡፡

– ጽቡቕ ዛንታ ኣብ ፍሱህ ሰንበት ፓሎ ሓወይ፡ እባ ኣብ መወዳእታ እታ ጽሕፍትኻ፡ ቃዕ! ኣቢልካያ ዘለኻ መልእኽቲ ኬፍ ሂባትኒ። 

ናይ “ኣብርሃ ባይታ ፋውንደሽን”መስሪትካስ ነቲ ሰናይ ተግባሩ ቀጻልነቱ ምርግጋጽ!

ኣገናዕ እዚ ሓወይ።

## እሞ ያ ጀምዓ፡ መን ኣሎ ነዛ ሰናይ ሓሳብ ናይ ሓውና ፡ ፓሎ ዘ ፓራዲዞ፡ ካሪመለ፡ ብሽኮቲ፡ ሌካሌካ፡ ዓካት ጋባ፡ መቕልያ ፎፎን፡ ፓስተ ዕንበባ፡ ክዳን ጫማ፡ ጎልፎ፡ ናውቲ ትምህርቲ፡  ጥራውዝቲ፡መጽሃፍቲ፡ ሳምና ኦሞ፡ ኮቦርታ ኣንሶላ፡  ናውቲ ኽሽነ፡ ብረይል መጽሃፊ ዓይነስዉራን፡ መምርሒኦም ምርኩስ፡ መምሃሪኦም ኮምፒተራት፡ ወዘተ ወዘተ ዝገዝኣላ? 

እሞ ግዱሳት እንተሊና፡ ን ፓሎ ዘ ፓራዲዞ Palo z Paradizo ክንውከሶ፡ ኢድና ሓፍ ግዳ ነብለሉ።

ድሕሪኡ እግርና ሓፍ ምባል ከም ድልየትና ሰንበት እንድዩ ክክክክክ

ፍሱህ፡ ምሱጥን፡ ለጋስ ሰንበት ይኹነልና

ሳባ ኪዳነ

12/11/2018 

ፓሪስ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ሓንቲ ርእይቶ

  1. Abzi zelekuwo adi xeadu, nay habesha dukan alo mo. Hanti tanika methazi reeye nay mintay eya eleyo, nsu kea nxgumat tkewin mewahleli eya belni. Ane keas kemzi geru bsheletnet megzee mestika ngebro zelena senatim ko nxgumat mkona eles, kon do kon hade nfue emo dma nxuh hilina zelewo seb terekibu bezen zeuhlela senatim 10, 100 ,1000…. ertrawuyan aymtehagezun ele hasibe. Hiji kea ezia guday rekibeya. Emo zbleka please amaebila, ab zgbae abxehaya eza hasab. Ab buzuhat kenekafilo shigirna. Haye dea.

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *