ንሰንበትና

ንሰንበትና

 

” ህይወት ላምፓዲና እንተኾይና፡ ብሙዚቃ ኣንጠልጥላ”

ሳባ ኪዳነ®

 

”  ብዘይ ሙዚቃ፡ ህይወት ጌጋ ምኾነት “

ፍረደሪክ ዘይትዝሸ

 

” ደርፊ ዓደይ ሒዘ እንተዘይስደድ፡ መከራይ ብ 1000 ምረብሐ” 

ሳባ ኪዳነ®

 

” ህይወይ ብመስኮት ሙዘቃ እየ ዝርእያ”

 ኣብለርት ኣንስታይን

 

” ሙዚቃ ዘይነግፎ  ደሮና ናይ ትዝታ የሎን”

ሳባ ኪዳነ®

 

” ጽቡቕ ነገር ናይ ሙዚቃ፡ ክሃርመካ እንከሎ ዘየሕምም ምኳኑ እዩ” 

ቦብ ማርልይ

 

” ሙዚቃ ሙዚቃ ክሽትት  እንተደሊኻዮ ግርህነና ዕጠኖ”

ሳባ ኪዳነ®

 

” ሙዚቃ  እቲ ዝለዓለ ውህደት ናይ ልቦናን ፊሎዞፊን እዩ”

ሉድዊንግ ቫን በትሆቨን

 

* “ኣነ፡ ኣነ ኮይነ እንተዘይፍጠር፡ ሻምብቆ ኮይነስ ምበቖልኩ በለት ኣፍ”

ሳባ ኪዳነ ®

 

” ቀባእቲ ኣብ  ግቱር ዓለባ፡ ሙዚቀኛታት ድማ ኣብ ጽሞና  ሙዚቃ ይቐብኡ( ይጻወቱ)

ልዮፖልድ  ስቶኮዊስኪ

 

” ከበሮን ርድኡኒ እንክብል፡ ጭራ ዋጣ ድማ ኮሸምሸም ተራእይዋ”®

ሳባ ኪዳነ

 

” ዋላ እቲ፡ ደስ ዘየብል ዛንታ፡ ብዜማ ክሰምዖ ደስ ከምዝብለኒ ኣይትገረሙ”

ቶም ዋልትስ

 

” ባናና ምርጋጽ-ምርጋጹስ፡ ኣብ ኣፍደገ ላጌቶ   (ለይታዊ ትልሂት) ርገጽ ፡በለ ንፋስ” ®

ሳባ ኪዳነ

 

” ሙዚቃ፡ ነቲ ቃላት ዘየረኻኽበሉ ክፋል ናይ ልቢ ዘበጽሕ ስነ-ጽሑ ናይ ልቢ እዩ”

ኣልፐነስ ደ ላ ማርቲኒ

 

* ቅዩም ምስገረፈ፡  ቁማርተኛ ምስ ወገፈ  ዘፍቀረ ምስ ደረፈ፡  ሽዑኸ እንታይ ተረፈ? ®

ሳባ ኪዳነ®

 

” ደሓን! ምብራር ምሽ ኣይተማሃርኩን፡ እንቋዓሰይ ደኣ ሙዚቃ ተመሃርኩ ብዘይ ክንፊ ዘብርር” 

ጂኤም ባሪን  ምስ ፐተር ፓንን

 

“ልግሲን ከም ሙዚቃ፡ 

መጻወትን ከም ጭቃ ጥራይ እንተዝኾኑ”

 ሳባ ኪዳነ®

 

” መን ምኳንካ ክነግረካስ፡ 

እንታይ ዓይነት ሙዚቃ ከም ትሰምዕ ንገረኒ” 

ቲፋኒ ደ ባርቶሎ

 

” ዜማን ግጥምን፡ ማይዶ ጸባ እንክጻወቱ

 ማሰን ኣውሎን ደቂ ሞንጎ መፍቶቶም” 

ሳባ ኪዳነ®

 

”  ሙዚቃ ምግቢ ናይ ፍቕሪ እዩ እሞ፡ ኣይትንሓፎ”  

ዊልያም ሼክስፔር

 

* ኣደይ ዝመዓደቶ፡ ዓባየይ ዝመረቐቶ፡ሓትነይ ዝደረፈቶ ፡ ኣሞይ ዝዓለለቶ፡ ወትሩ ጥሉል ከም መሬት ንግሆ

ሳባ ኪዳነ®

 

እሞ ብናትኩም ጥቕሲን  ንሙዚቃን፡ ብምግባዝ ደስ ዝብለኩም  ሙዚቃ ክንገጫጨብ  እንተተጸበኹ ኸ ኣብዛ ሰናይ ዝኮነት ሰንበት ንግሆ እዚኣ!?

 

ሳባ ኪዳነ 28/01/2018 ዝተጻሕፈ

ኣብ ፓሪስ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *