እዚ ሰሙን ኣብ ታሪኽ

እዚ ሰሙን ኣብ ታሪኽ  

ንግስነት ዓዲ እንግሊዝ ሜገን መርከል ነፍሰጾር  ምኳና ቅድሚ ትማሊ ብወግዒ ኣበሲሩ ኣሎ ።  ድሕሪኡ ዘሎ ሓደ መዓልቲ በዓል ቤታ ልዑል ሄንሪን ንሳን እዚ ናብ ኣውስትራልያ ናይ ስራሕ  ኣብ ምብጻሕ ኣብ ዝፈጸምሉ እዋን፣ ናይ መጀመርታ ህያቦም ከም ምልክት ናይ ጻዕራምን ፈራዪትን  ባንቡላ ናይ ካንጋሮ ተቐቢሎም ኣለዉ፣ ንሶም ድሕሪ ናይ 5 ወርሒ መርዓኦም  ዝሃለፈ ዓርቢ ኣብ መርዓ ናይ ልዕልቲ ኦጂንያ፡( ጓል  ወዳ ንንግስቲ ) እዮም ዝተበሰሩ። ንጽባሒቱ ድማ ኬንዝንተን ፓለስ፣ ሰኑይ ድማ ህዝቢ ዓለም።  

ከም ዝፍለጥ ኣብ ሜገን ማርከል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣመሻሽጣኣን ኣብ ጸጉራ እትጥቐመሉ ክሬማትን ምስ ተቐየረን፣ ኣዲኣ ን መገን ማርከል ናይ ህጻናት ኣተሓህዛ ትምህርቲ ክትከታተል  ምስ ጀመረትን፣ ተጸናጸንቲ ወረ እቲ ንግስነት ሜገን ጥንስቲ ከም ዝኾነት ከተንብሁ እዮም ቀንዮም።   ሜገን ምስ ኣዲኣ ዶርያ ዘለዋ ጥቡቕ ምቕርራብ ስለ ዘለዋ፣ ድሕሪ በዓል ቤታ ብዛዕባ ድቂ ምሓዛ መጀመርያ ዘፍለጠታ ከም ዝኾነ ይግመተሉ ኣብ ዘሎ እዋን፣ እዚ ብመሰረት እቲ ባህሊ ናይቲ ንግስነት ሓውሲ ክልኩል እዩ፣ ቅድሚ ኣዲኣስ ንግስቲ እያ ክትፈልጥ ዝነበራ ፣እንተኾነ ግን ሜገን ድሮ ክንደይ ሕግታት ናይቲ ንግስነት ሸለል ኣዝዛትሎም ሕልፍ ተባሂሉላ እዩ፣ ገለ ካብኡ ክዳን ብዘይ ስቶኪኒ ምግባር። ኣብ ወግዓዊ ምብጻሓት ስረ ዘይምውዳይ፣ ግርህ ኢልካ ሰባት ዘይምሕቋፍ፣ ገለ ካብ ፈኮስቲ ነገራት እዮመ።  እንተኾነ ግን መገን  ብፍቕሪ ሃምን ቀልቢን በዓል ቤታ ጥራይ ዘይኮነ። ብ ትግሃታ ሕሉፍ ኣድናቖት ካብ ንግስቲ ዳግማዊት ኤሊዛቤጥ፣ ብ ፍሉይ ተኽእሎ ናይ ጽን ኢልካ ታሪኽ ምስማዓ  ከብ  ሰብኣይ ንግስቲ ፍሉይ ክብሪ። ናይ ምትሕውዋስ ተኽእሎ ባህሪ ፣ ካብ እቲ ኣብ ምውራስ ንግስነት ብቐዳምነት ተሰሪዑ ዘሎ ሓሙኣ ልዑል ቻርለስን ካልኣይቲ ሰበይቱ ካሚላን ብዓቢኡ ድማ ብፍሉይ ናይ ምትሕውዋስ ባህሪ፣ ኣብ ዕዮ ሰብኣዊ ሓገዛትን ብዘለዋ ተመክሮ። ኣቃልቦ ፈተውቲ እቲ ንግስነት ስሒባ ትርከብ። 

ሜገን ፣ካን ጸላም ኣመሪካዊት ኣደ እትውለድ ክንሳ፣ ንልዑን ሄንሪ ክትምርዖ ንግስቲ ምስ ኣፍቀደት፣ ህዝቢ እቲ ድሕሪ እቲ ሓደጋዊ  ሞት ልዕልቲ ድያና ኣደ  ኣደ ሃሪ፣ ን 20 ዓመታት ዝጸንሐ ኩራ ኣብ ምድባስን። ዕዙዝ ኣበርክቶ ትጎነጸፍ ኣላ።  እዚ ተጠኒሶ ዘሎ/ዘላ ህጻን ኣብ መስመር ንግስነት 7 ቦታ ከም ዝሕዝ/እትሕዝ ኣብ እዋን ቀውዒ ክውለድ ትጽብት ዝግበረሉን/ላን ተንተንቲ ኪንዝንተን ፓለስ የረድኡ። እንቋዕ ሓጎሰሞ ማርያም ብ ሰላም ትምጻዮም ሳባ ኪዳነ 16/10/2018  ፓሪስ

Prince Harry, Duke of Sussex and Meghan, Duchess of Sussex attend a welcome ceremony at Admiral House in Sydney by The Governor General Sir Peter Cosgrove and and Lady Cosgrove.
Pictured: Prince Harry,Duke of Sussex,Meghan,Duchess of Sussex
Ref: SPL5033572 151018 NON-EXCLUSIVE
Picture by: SplashNews.com
Splash News and Pictures
Los Angeles: 310-821-2666
New York: 212-619-2666
London: 0207 644 7656
Milan:ይ +39 02 4399 8577
Sydney: +61 02 9240 7700
photodesk@splashnews.com
World Righ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *