ዘይትፈልጥዋ ውሽማ ከም ዘላትኩም ትፈልጡ ዳ?

 

  ዘይትፈልጥዋ ውሽማ ከም ዘላትኩም ትፈልጡ ዶ ?

ተገጢምኩም ፡ ኢኹ  ሕብእብእ ዘይብላ ሓክዩና፡ 

 

እምበር ዕድመ  ንጽንጽዋያት ደቀባት ደቡብ ኣመሪካ ጉድኩም ተቐሊዓ እያ ክክክክ

 

እቲ  ጽውጽዋይ ኣንብቡላ ን ሰበይትኩም ( መዓንጥ እንተላ ክክክክ)

‘.ሓደ እዋን ኣብ ጫካ ኣማዞን … ኣብ ድሮ መርዓኣ ብተመን ተነኺሳ ሞተት እሞ ሕጹያ ግን  ነዚ ሓቂ ምቕባል ኣበየ!፡ ንምድሓና ናይ ሓይለብኡ ጸዓረ፡ቅድሞ ቀብራ ድማ ፡ ናብ ሓደ ፍሉጥ ባሕታዊ ከይዱ ፈውሲ ሞት ከምጽእ ምስ ነብሱ ወዲእዎ ሃጸጸ ።

 እቲ ናብ እንዳ  ባሕታዊ ምኻድን ምምላስን  ብናዕሉ  ናይ ሞትን ህይወትን ፈተነ ነበረ፡ ኩሉ መሰናኽላት ሓሊፉ  ፡ ነታ ሓመድ ክትድበ ምድላዋት ዝግበረላ ዝነበረ ኣፍቃሪቱ፡ ነቲ ካብ እቶም ባሕታዊ ዝረኸቦ ምኽሪ ተጠቒሙ፡ ናብኣ ቐረበ እሞ። ሓንቲ ንጣብ ካብ ደሙ ኣንጠበላ፡ ንእለቱ ድማ ብድድ በለት እሞ

  ሽዑ እቲ ጓሉ ንድኻ ምፍቃራ ዝጉሂ ዝነበረ ኣቡኣ ከይተረፈ በቲ ኹነት ተመሲጡ፡ ሕጉስ መርዓ ድማ ሓለፈ!

 

ዝና ናይ ፍቕሮም ድማ  ካብ ጻት ናብ ጻት ተጋውሐ  ካብ  ናይ እቶም ህቡባት ሰባት ናይቲ ኸባቢ ዓዘዘ! 

እዚ ዘይተዋሕጠሎም ህቡባት ሰባት ሓያሎ ነበሩ፡  ሓደ ካብኣቶም ድማ  ሓደ ካብ ኣቦኣ ዝህብትምን፡ ካብ ሰብኣያ ዝጉልብቲ ነበረ እሞ፡ ነታ ህብብቲ  መርዓት ኣብ ሕጽኖታ ኣስዳዓ፡ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኾይኑ እቲ ኣብ  ሃድን ውዒሉ ምጽእ እንተበለስ  ፡ ፊትን ግንባርን ይረኽቦም ሽዑ እታ ጓል ናብ ጣንጡ ተቐይራ ተሰወረት። ስለ ዝተረገመት ድማ ብእኡ ኣቢላ ናብ ሰብ ኣይተመለሰትን።

 ሽዑ ድሕሪ ክንደይ እዋን ንምሕረት ምስ ጸለየት  እዝጊኣብሄር ሓደ ንዓኣ ዝከውን ሰብኣይ ሃባ ። እንተኾነ ግን ንነዊሕ እዋን ክወልዱ ኣይከኣሉን፡ 

 መዓልቲ ሰብኣያ ከምዚ በላ

“ደጊም ክንወልድ ካብ ዘይከኣልናስ፡ ነዚ ኹሉ ልሙዕ መሬትናን፡ ጀቕጀቕ ማያትናን ዝወርሱ ዝኽእሉ መታን ክትወልዲ ዋላ ምስ  ሳሬት እንዶ ውለዲ፡”

ምስ በላ ሓደ ሓሳብ መጻ።

 

ናብቲ ሰብኣያ ዝነበረ ወዲ ከይዳ ቅድም ቀዳድም  ደሙ ክትመልሰሉ  ደለየት፡ ነኺሳ ደሙ ክትመልሰሉ ክትብል ድማ ደሞም ተሕዋወሰ እሞ  ወለደት ።

 

ሽዑ እታ ጣንጡ እቲ ወዲ ከይፈለጠ ተወሸመቶ፡ ምምልላስ መቀራ ፡ ሓደ መዓልቲ እቲ ሰብኣይ  ተጸሊእዎ ነበረ እሞ፡ ሰበይቱ ከተቐባጥረሉ  እንከላ እታጣንጡ ቐንአት ከይዳ ድማ ነኸሰታ ። በዚ ድማ ሕማም ዓሶ ተጀሚሩ።

ተባዕታይ ጣንጡ ግን እዚ ንዕኡ ናይ ዘልኣለም ምስጢር እዩ! ‘

 

(እሞ፡ኣወዳትና ነታ ውሽማኹም ጣንጡ እባ ገለ በሉልና)

 

ተገጢምኩም ፡ ኢኹም  ሕብእብእ ዘይብላ ሓክዩና፡ 

 

እምበር ዕድመ  ንጽንጽዋያት ደቀባት ደቡብ ኣመሪካ ጉድኩም ተቐሊዓ እያ ክክክክ

 

እቲ  ጽውጽዋይ ኣንብቡላ ን ሰበይትኩም ( መዓንጥ እንተላ ክክክክ)

‘.ሓደ እዋን ኣብ ጫካ ኣማዞን … ኣብ ድሮ መርዓኣ ብተመን ተነኺሳ ሞተት እሞ ሕጹያ ግን  ነዚ ሓቂ ምቕባል ኣበየ!፡ ንምድሓና ናይ ሓይለብኡ ጸዓረ፡ቅድሞ ቀብራ ድማ ፡ ናብ ሓደ ፍሉጥ ባሕታዊ ከይዱ ፈውሲ ሞት ከምጽእ ምስ ነብሱ ወዲእዎ ሃጸጸ ።

 እቲ ናብ እንዳ  ባሕታዊ ምኻድን ምምላስን  ብናዕሉ  ናይ ሞትን ህይወትን ፈተነ ነበረ፡ ኩሉ መሰናኽላት ሓሊፉ  ፡ ነታ ሓመድ ክትድበ ምድላዋት ዝግበረላ ዝነበረ ኣፍቃሪቱ፡ ነቲ ካብ እቶም ባሕታዊ ዝረኸቦ ምኽሪ ተጠቒሙ፡ ናብኣ ቐረበ እሞ። ሓንቲ ንጣብ ካብ ደሙ ኣንጠበላ፡ ንእለቱ ድማ ብድድ በለት እሞ

  ሽዑ እቲ ጓሉ ንድኻ ምፍቃራ ዝጉሂ ዝነበረ ኣቡኣ ከይተረፈ በቲ ኹነት ተመሲጡ፡ ሕጉስ መርዓ ድማ ሓለፈ!

 

ዝና ናይ ፍቕሮም ድማ  ካብ ጻት ናብ ጻት ተጋውሐ  ካብ  ናይ እቶም ህቡባት ሰባት ናይቲ ኸባቢ ዓዘዘ! 

እዚ ዘይተዋሕጠሎም ህቡባት ሰባት ሓያሎ ነበሩ፡  ሓደ ካብኣቶም ድማ  ሓደ ካብ ኣቦኣ ዝህብትምን፡ ካብ ሰብኣያ ዝጉልብቲ ነበረ እሞ፡ ነታ ህብብቲ  መርዓት ኣብ ሕጽኖታ ኣስዳዓ፡ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኾይኑ እቲ ኣብ  ሃድን ውዒሉ ምጽእ እንተበለስ  ፡ ፊትን ግንባርን ይረኽቦም ሽዑ እታ ጓል ናብ ጣንጡ ተቐይራ ተሰወረት። ስለ ዝተረገመት ድማ ብእኡ ኣቢላ ናብ ሰብ ኣይተመለሰትን።

 ሽዑ ድሕሪ ክንደይ እዋን ንምሕረት ምስ ጸለየት  እዝጊኣብሄር ሓደ ንዓኣ ዝከውን ሰብኣይ ሃባ ። እንተኾነ ግን ንነዊሕ እዋን ክወልዱ ኣይከኣሉን፡ 

 መዓልቲ ሰብኣያ ከምዚ በላ

“ደጊም ክንወልድ ካብ ዘይከኣልናስ፡ ነዚ ኹሉ ልሙዕ መሬትናን፡ ጀቕጀቕ ማያትናን ዝወርሱ ዝኽእሉ መታን ክትወልዲ ዋላ ምስ  ሳሬት እንዶ ውለዲ፡”

ምስ በላ ሓደ ሓሳብ መጻ።

 

ናብቲ ሰብኣያ ዝነበረ ወዲ ከይዳ ቅድም ቀዳድም  ደሙ ክትመልሰሉ  ደለየት፡ ነኺሳ ደሙ ክትመልሰሉ ክትብል ድማ ደሞም ተሕዋወሰ እሞ  ወለደት ።

 

ሽዑ እታ ጣንጡ እቲ ወዲ ከይፈለጠ ተወሸመቶ፡ ምምልላስ መቀራ ፡ ሓደ መዓልቲ እቲ ሰብኣይ  ተጸሊእዎ ነበረ እሞ፡ ሰበይቱ ከተቐባጥረሉ  እንከላ እታጣንጡ ቐንአት ከይዳ ድማ ነኸሰታ ። በዚ ድማ ሕማም ዓሶ ተጀሚሩ።

ተባዕታይ ጣንጡ ግን እዚ ንዕኡ ናይ ዘልኣለም ምስጢር እዩ! 

 

(እሞ፡ኣወዳትና ነታ ውሽማኹም ጣንጡ እባ ገለ በሉልና)

 

ተገጢምኩም ፡ ኢኹም  ሕብእብእ ዘይብላ ሓክዩና፡ 

 

እምበር ዕድመ  ንጽንጽዋያት ደቀባት ደቡብ ኣመሪካ ጉድኩም ተቐሊዓ እያ ክክክክ

 

እቲ  ጽውጽዋይ ኣንብቡላ ን ሰበይትኩም ( መዓንጥ እንተላ ክክክክ)

‘.ሓደ እዋን ኣብ ጫካ ኣማዞን … ኣብ ድሮ መርዓኣ ብተመን ተነኺሳ ሞተት እሞ ሕጹያ ግን  ነዚ ሓቂ ምቕባል ኣበየ!፡ ንምድሓና ናይ ሓይለብኡ ጸዓረ፡ቅድሞ ቀብራ ድማ ፡ ናብ ሓደ ፍሉጥ ባሕታዊ ከይዱ ፈውሲ ሞት ከምጽእ ምስ ነብሱ ወዲእዎ ሃጸጸ ።

 እቲ ናብ እንዳ  ባሕታዊ ምኻድን ምምላስን  ብናዕሉ  ናይ ሞትን ህይወትን ፈተነ ነበረ፡ ኩሉ መሰናኽላት ሓሊፉ  ፡ ነታ ሓመድ ክትድበ ምድላዋት ዝግበረላ ዝነበረ ኣፍቃሪቱ፡ ነቲ ካብ እቶም ባሕታዊ ዝረኸቦ ምኽሪ ተጠቒሙ፡ ናብኣ ቐረበ እሞ። ሓንቲ ንጣብ ካብ ደሙ ኣንጠበላ፡ ንእለቱ ድማ ብድድ በለት እሞ

  ሽዑ እቲ ጓሉ ንድኻ ምፍቃራ ዝጉሂ ዝነበረ ኣቡኣ ከይተረፈ በቲ ኹነት ተመሲጡ፡ ሕጉስ መርዓ ድማ ሓለፈ!

 

ዝና ናይ ፍቕሮም ድማ  ካብ ጻት ናብ ጻት ተጋውሐ  ካብ  ናይ እቶም ህቡባት ሰባት ናይቲ ኸባቢ ዓዘዘ! 

እዚ ዘይተዋሕጠሎም ህቡባት ሰባት ሓያሎ ነበሩ፡  ሓደ ካብኣቶም ድማ  ሓደ ካብ ኣቦኣ ዝህብትምን፡ ካብ ሰብኣያ ዝጉልብቲ ነበረ እሞ፡ ነታ ህብብቲ  መርዓት ኣብ ሕጽኖታ ኣስዳዓ፡ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኾይኑ እቲ ኣብ  ሃድን ውዒሉ ምጽእ እንተበለስ  ፡ ፊትን ግንባርን ይረኽቦም ሽዑ እታ ጓል ናብ ጣንጡ ተቐይራ ተሰወረት። ስለ ዝተረገመት ድማ ብእኡ ኣቢላ ናብ ሰብ ኣይተመለሰትን።

 ሽዑ ድሕሪ ክንደይ እዋን ንምሕረት ምስ ጸለየት  እዝጊኣብሄር ሓደ ንዓኣ ዝከውን ሰብኣይ ሃባ ። እንተኾነ ግን ንነዊሕ እዋን ክወልዱ ኣይከኣሉን፡ 

 መዓልቲ ሰብኣያ ከምዚ በላ

“ደጊም ክንወልድ ካብ ዘይከኣልናስ፡ ነዚ ኹሉ ልሙዕ መሬትናን፡ ጀቕጀቕ ማያትናን ዝወርሱ ዝኽእሉ መታን ክትወልዲ ዋላ ምስ  ሳሬት እንዶ ውለዲ፡”

ምስ በላ ሓደ ሓሳብ መጻ።

 

ናብቲ ሰብኣያ ዝነበረ ወዲ ከይዳ ቅድም ቀዳድም  ደሙ ክትመልሰሉ  ደለየት፡ ነኺሳ ደሙ ክትመልሰሉ ክትብል ድማ ደሞም ተሕዋወሰ እሞ  ወለደት ።

 

ሽዑ እታ ጣንጡ እቲ ወዲ ከይፈለጠ ተወሸመቶ፡ ምምልላስ መቀራ ፡ ሓደ መዓልቲ እቲ ሰብኣይ  ተጸሊእዎ ነበረ እሞ፡ ሰበይቱ ከተቐባጥረሉ  እንከላ እታጣንጡ ቐንአት ከይዳ ድማ ነኸሰታ ። በዚ ድማ ሕማም ዓሶ ተጀሚሩ።

ተባዕታይ ጣንጡ ግን እዚ ንዕኡ ናይ ዘልኣለም ምስጢር እዩ! 

(እሞ፡ኣወዳትና ነታ ውሽማኹም ጣንጡ እባ ገለ በሉልና)

ሰናይ ሰንበት ደኣ 

 ሳባ ኪዳነ 

14/11/2018

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *