ይቕየር’ዩ ባህሪ

 ባህሪ

ደርሆ በርጋጊት ዝርግቲ ፍጥረት

ጃጅያ ትነብር ፍጹም ከይደፈረት

ምስ ነብሲ ወከፍ ዶርጓዕጓዕ

ውሽጢ ልባ ብፍርሒ ዝምላሕ።

 

በሊሕ ካራ ሒዝካ ተኳድዳ

ንኽትመውት ትህበካ ክሳዳ

ሓርሒርካ ብሓይሊ ትጎምዳ

ነብሳ እናጥፍአት ምትኳብ ዘይልማዳ፡

 

እንተበዚሓ ግና እንተ ዘሚዳ

እንተሓቊፋ ብሉጻት ውላዳ

ተ’ቀረብካያ ትነፍሕ ክንቲታ

ምልእ ይብል ይተብዕ ኣምዑታ

ናብ ቅንፍዝ ትልወጥ ንእለታ

ሹት ትትንክፈኒ ቱታ-ቱታ……፡

 

ለካ-ለካ!!

ካብ ከባቢኻ ብዙሕ ኢኻ ትመሃር

ዓይንኻ ከፊትካ የድልየካ ምስትውዓል

ይቕየር’ዩ ባህሪ  ይልወጥ ብግዜ

ዋላ ሓደ የለን ፍጹምነት ዝሓዘ

ናይዛ ዓለም ነገር ኩሉ ዘይጸናሒ

ለካ!!ኣብ መዓልቱ ይውዳእ’ዩ ፍርሒ።

 

ኣኽሊሉ ተስፋጽዮን

27/10/2018

ኣስመራ።

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *