ደብተር ምላሽ

ደብተር ምላሽ

 

በጺሐልኩም ኣብኡ ሓደ ለይቲ
ወጋሕ- ፈታሕ ኮይኑ ግዲ
ብርቱዕ ውሕጅ ገፋጢ ገዳፊ
ሓቒቕ ክንርኢ ሸሚትና ዓቕሊ

 

ሓደእዋን በጺሐልኩም ኣብኡ
ኣብ እዋን ሸመተ እንካኡ-ሃባኡ
ገለ ኔሮም ዝተኸበሩ
“ስለ ፍልጠት,…
ፍልጠት ትሃብኩም፡ ብሩኻተየ..” ኢሎም ዝልምኑ

 

ሓደ እዋን ምህላው
ፈቲኻ ጸሊእካ ምጥልዑ
እንተኼድኪ ኣብ ሕጽኖቱ
ብራናን ብርዒን ሕቆ እናደረሱ

 

ሓደ እዋን በጺሐልኩም ናብኡ
ክርኢ ኢለ ሳሕቲ እንተጸምዩ
ከም ሕፍር ኢለ ፍቕረይ ክጸውየሉ
ሽዑ እቲ ኳዕናን ሩባ
ቃላቲ ጨንጊፉ ከም ጋባ
ኢሉኒ መርሓባ

 

ደብተር ምላሽ ብለማሹ
ሸዊቱ ብንፋስ እናተኳሸሙ
ዓይኒ-ማዩ ምስ ጉልሕምሕሙ
ኣኻራቱ ምስልሙ

ሳሕቲ ድማ
ናሕሱ ከም ከበሮ እነተደሰቑ
ነጎዳ ኣቃሊሑ ታሕጓሱ
በርቂ ስኢልና፡ ምስ ደቂ ደቁ

ደብተር ምላሽ ይበጽሕ እሞ
ዘፈሩ ይትንክፍ እሞ
መወጹ ይሰልዕ እሞ
ደብተሩ ይቐድድ እሞ
ምስኡ ይተሃላለኽ እሞ
የኾርየኒ የኾርዩ እሞ!

ግብረ ምትሃት ዘይተገላጺ
ከም ሓጺነ-ከውሒ ዘይተፈላጺ
ከም ስቑሬን አእምሮ ሰራጺ
ኣባላጺ ተበላጺ

ምድረ ደብተር፡ ጽምኣት ዚ ሰንደቑ
ደብተር ምላሽ ‘ተሃቂንካ ምትጋሩ
ኣቋራጩ ንባብ
ጽሕፈት ምጥሓሉ

So ምረጽ!

ሳባ ኪዳነ
16/04/2019
ሰዓት 07፡29
ፓሪስ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *