ድሕሪ ሞት ምህላው

       

ንሎሚ ኣብ ጽሩራ

# *****

ድሕሪ ሞት ምህላው

 

መን’ዩ ሞይትካ ዝብል ፡ሞት ማለት እንታይ ድዩ?

ወዲ ሰብ እንተዓሪፉ ፡ ይስማዕ ድዩ ደሃዩ?

እነኻ’ንዶ ንስኻ ፡ልዕሊ ህያውያን ትምዕድ

እነኻንዶ ንስኻ  ፡ ልዕሊ ህልዋት ትእብድ

እነኻ’ንዶ ንስኻ ፡ፍቕሪ ሃገር ትውርቕ

እነኻ’ንዶ ንስኻ ፡ ተስፋ ልቢ ተስንቕ

ኣበይ ድኣ ኣሎ ፡ እቲ ናትካ ምሟት?

ሞት ድዮም ዝብልዎ? ዓይንኻ ምዕማት?

 

 ንጥበብ ድኣ ሞት፡  ከመይሉ ይቐትላ

ጥበብ ውልደት እምበር፡ ዕለተ ሞት ዘይብላ

ድሕሪ ሞት ምህላው ፡ እዝነይ እናመስከረ

ቃላትካን ዜማኻን ፡ ውሽጠይ እናሓደረ

ኣብዘለኹ ሃልየ ፡ ድምጽኻ ዘይስእኖ

ሞይትካ ንዝብለኒ ፡ ከመይ’ለ ይኣምኖ፧!!!!

 

ኣኽሊሉ ተስፋጽዮን 

08/10/2018

ኣስመራ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *