ዓንቀጽ: ቡን ንስተ

24-10-2018 / ቡን ንስተ
19-10-2018 / ቡን ንስተ
18-10-2018 / ቡን ንስተ
17-10-2018 / ቡን ንስተ

  ምቁር ዘረባ   ምቁር ዘረባ፡ ምስ ተዘረበሉን ከይተዘረበን ዘሎ ፍልልዩ ናይ ቀትሪን ለይቲን እዩ።…

16-10-2018 / ቡን ንስተ
13-10-2018 / ቡን ንስተ

 ቖሎ ሓበሻ ከይተላሸወ ካብ 5-25 ዓመታት ክጸንሕ ኸም ዝኽእል፡ ብሳይንስ ከም፡ዝተረጋገጸ ንፈልጥ ዶ? እባ፣ ካብ…