ዓንቀጽ: ጽሩራ

23-03-2019 / ጽሩራ
09-03-2019 / ጽሩራ
23-02-2019 / ጽሩራ
16-02-2019 / ጽሩራ

  ንኽብርኻ ክብሪ ሰብ ቀኒሰ ካብ ምንባረይ ንእሽተይ ኣልጊሰ ክኸስበካ ክብረተይ ኣጉዲለ ብፍቅርኻ ምሒር ተጸሊለ…

09-02-2019 / ጽሩራ
26-01-2019 / ጽሩራ

ዋላ ኣብቲ ጸላም ሸርዒ ውሕጅ ሰጊርካ ‘ትኸዶ ድልድል ኩምራ እናሃመመ ሓኹርናዮ መታን ከነምጽኦ ኩዕሶ…. ባንቡላ…

19-01-2019 / ንኤርትራ
12-01-2019 / ምድብ-ኣልቦ

ኣይፋሉን! ናይ ስራሕ ህይወ ምስ ብዙሓት ዘረባ ተዛራባይ ገይርዎ ስሚዐ ኣብ ቀረባ። * ባህሪ ናይቲ…

17-11-2018 / ጽሩራ