“ልበይ ክሳብ እትኽእሎ ኣፍቂረ እየ። ብፍቅሪ ካብ ምንባር ዝዓቢ ነገር የለን።26 ዓመት ንሰብ ሓጺር እዩ።ግን ብምልኣት እየ ነቢረሉ” …ዝኽሪ ስኒት ሰለሙን ጸሃያ

 

ብ ግርማይ ኣብርሃም ካብ ዝተጻሕፈ

**ብ ዕለት10/08/2019
ካብ እትፍለየና ዓመታ ዘቑጸረት በዓልቲ በላሕ ኣእምሮ ስኒት ሰለሙን ጸሃይ: ኣብ ሲነማ ኣዝመራ ናይ ዝኽሪ መደብ ተካይዱላ።

 

እቲ ብ ፈተውቲን መቕርብን ክሳብ ዓንቀሩ ምልእ ኢሉ ዝነበረ ሲነማ ሮማ:ነብሲ ወከፍ ዕዱም ንቦኣይ ሓበን ከንጀርብብ ከሎ ተመስኪሩ።
ኣብቲ መደብ: ታሪኽ ስኒት ተነቢቡ:ገለ ካብ ብህጻንነታ ዝተሰነደ ድንቂ ፍጥረታ ዝምስክር ናይ ኣስታት ሓደ ሰዓት ዶክመንታሪ ፊልም ቐሪቡ። ዝተፈላለዩ ቓለ ምስክርነትን ግጥምታትን እውን ቀሪቦም።
ስኒት: ዘይከም ዕድመኣን ትሕዝቶኣንሰብኣዊ ርህራሀን ምድንጋጽን ነበራ። ሰሓቂት:ተጫራቒት: ሓቛፊትን:ናይ ፈጠራ ብልሒ ዝነበራ ልዑል ናይ መንእሰያት ናይ ምውዳብ ዓቕሚ ዘርኣየት: ኣብ ኮሌጅ ብመምህራናን መማህርታን ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ቅብልቲን ፍትውቲን:ዓደይ ዓደይ በሃሊት ምንባራ ተመስኪሩ።
“ልበይ ክሳብ እትኽእሎ ኣፍቂረ እየ። ብፍቅሪ ካብ ምንባር ዝዓቢ ነገር የለን።26 ዓመት ንሰብ ሓጺር እዩ።ግን ብምልኣት እየ ነቢረሉ” ቋንቋታት ትግርኛ: ፈረንስኛ:እንግሊዝኛ ጣልያንኛን እስጳኛን፣ ብምልኣት ክትዛረብ ዘይጽግማ ዘይእግማ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ህይወት ዕውትቲን ዝነበረት ስኒት ሰለሙን ኣብ ኣጋ ዕረፍታ ዝበለቶ እዩ።
“ነታ ሓጻርን ምቕርቲን ህይወታ ክንጽምብል እምበር ክንሓዝን ኣይኮንናይ ተኣኪብና። ከምቲ ዝበለቶ ስኒት ጓል ኩልና እያ” ቃል ደራሲ ኣቦኣ ኣቶ ሰለሙን ጸሃየ።
* * *
በዚ ኣጋጣሚ እዚጋዜጣ ሳባ፣ ንመላእ ፈትውቲ ኣድናነቕቲ ብዓቢኣኡ ድማ ንወለዳ:መቕርባን መናእስታን ደጊማ ምጽንናዕ ትምነ።
ከምኡ እውን እታ ኣብ እዋን ዕረፍታ ዝተጻሕፈት ግጥመን ንዓኣ ኣቕሪበ እፋኖ

ሳባ ኪዳነ
13/08/2019 ፓሪስ

ስኒት ን ሰለሙን
ሰለሙን፡ ሰለሙንና ረዚን
ብዘይ ስኒት ጓሉ ዓለሙ ምናምን
ብዘይ ሕልቡ-ንጽፉ
ብዘይ መቐረሩ ፡መረጨኑ
ብዘይ በስመኣሙ ፡ኣሜኑ
ብዘይ መፍተሉ ፡ቑኒኑ
ብዘይ ሸዊቱ ፡ዕምበባኡ
ብዘይ ቀለሙ ፡ብርዑ
ብዘይ ወጋሕታ ፡ዕራርብኡ
ብዘይ ሽንኑ ፡ዋኒኑ
ብዘይ ድጋሙ ፡ድርሳኑ
ብዘይ ቕጥቃጡ ፡ሚልዮኑ

ብዘይ ጥዋፉ ,ፓውዛኡ
ብዘይ ቋሑ -ሰሙ
ብዘይ ሕልሙ፡ ፍታሕ ሕልሙ
ብዘይ ግምጃኡ ፡ሰላሙ
ብዘይ ግምጃኡ፡ ሰላሙ
ብዘይ ጣሻኡ፡ ሕሉሙ
ብዘይ ጋቢኡ,፡ጠባቡ
ብዘይ ሰርቡ ፡ዝናቡ
ብዘይ ጽሑፉ፡ንባቡ
ብዘይ እንካኡ፡ሃባኡ
ብዘይ ከውሉ ,ጸግዑ
ብዘይ ዕንጭቑሊቱ፡ ጭልግዑ
ብዘይ ሕሳቡ ፊደሉ
ብዘይ ግጥሙ ሓላሉ
ኣይትብሉንን ቀርዩ
ብዘይ ዘራዩ፡ ዛራኡ
ኣይትብሉኒን ቆርዩ ምስ ስየ ኣጻብዑ
ኣይትብሉኒን ሎኽሲሱ ምስ መሓውሩ
ኣይትብሉንን ፈሲሙ ምስ ወይናይ ወጅሁ
ኣይትብሉንን ጀጅዩ ምስ ቆቓሕ ባህሪኡ
ኣይትብሉንን ተፋጢጡ ምስ ቅባጸት
ምስ ‘ጽንዓት ይሃብካ ‘ይጓነጽ
ቅድሚኣ ክገብሮ ይጻልት
ኣይትብሉኒን በቃ ኣቕቢጻ
ህይወት ሕንኳሕ ርህራሄ ስኢና
ኣብ ሰሌ ወዲ’ዝጊ በጺሓ
እምበር ስኒት ን ሰለሙን
ህያብ እያ ካብ ሮማን ‘ዝግን
ከምኡ ኸኣያ ንሕጂን ድሕሪ ሕጂን
እንታይ ገባራ’ዩ ሞትን ወድሞትን
ንመን እዩ ክራሲ ንመን እዩ ከድንን
ዕጭ ዘሐንፍፍ እዩ እዚ መኽሕን
ይኺድ እንተደልዩ ከውሒ የምክኽ
ይኺድ እንተደልዩ ኮኸብ የህስስ
ይኺድ እንተደልዩ ጫካ የባድም
ይኺድ ኣንተደልዩ ሰማይ የንህል
ይኺድ እንተደልዩ ባሕሪ የንጽፍ
ይኺድ እንተደልዩ ንግዜ ይዕጸፍ
እምበር ንሰለሙንና ኣይተንክፍ!
ኣቦ ሓንቲ ብ ጻንታነት ኣይተሃለለኽ!
(ኣብ ከቢድ ስምባደ ብ ምኽንያት ሞት፡ ጭልግዕ መንእሰይ ስኒት ጓል ገጣማይ፡ ጸሓፊን ሰለሙን ጸሃየ)

 

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ሓንቲ ርእይቶ

  1. ሳባ ኪዳነ፡

    ምናልባት እታ “ሳባ” ትብል ንጠቢባን ዝተሓርየት ቅብእቲ ስም፡ከይትኸውን ትርጉማ ብግቡእ ክንፈልጥ ምደለና።

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *