ሰመረ ቺና ተተጋም ክክክክክ

 

ብቲ ጅም ንመጀመርታ ግዜ ሎሚ ከይደልኩም፥

እዘን ጸዓዱ ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ሓጻውን ኣንጠልጥል ከብለኦ ሪአ፥ ኣነ ከኣ ዋይ ሞት ይሓይሽ ኢለ፥

“ዝሓውተይ ንዒ ‘ሞ እዚ ኣሰክምኒ “

ይብላ ንሳ ከኣ ካብ ርእሰይ ስጋብ እግረይ ጥምት ኣቢላ፥ መጀመርታኻ ይመስለኒ እዚ 80 ኪሎ ኢዩ ትብለኒ። መቸም ፈረንጂ ሕማቕ ኣይወጾምን እምበር ቅርጸይ ሪኣ ኢያ ትኸውን ፥ናይ ስፖርት ታይት ጌረ ናብቲ ዓቢ መስትያት ቅርብ ይብል ኣለኹስ

“እንታዋይ ወዲ ደኣሉ ቅርጹ ከም ሰኬሎ ብላዕሊ ጀሚሩ ብታሕቲ ዝውድእ” ኢለ። ወዮ ኣነ እኮአ።

ሕያወይቲ ፈረንጂ ቅድሚ ሓጻውን ምጽቃጣ ዘይተወደነ ትርንሽዋ ዝመስል ቅርጸይ ሪኣ ገላጊላትኒ። እምበር ጽንዓት ግበር ኢለ ሓፍ ኣቢላ ኣብ ክሳደይ ትትጽዕነኒ ዶ፥ብትግርኛ ኣእውየ መን ምገላገለኒ ኔሩ ኡ? ተጸቒጠ እንከለኹ፥

” ደርፉ ዓዱ ይደርፍ ኣሎ ” እንደኣሎም ክብሉኒ ኔሮም። ሕጂ ግን በዚ በረኻታት ዋላ ዘብዘብ ኢለ ንእሽቶይ ትንፋስ ሒዘ ክምለስ ኢለ ወጽየ ግዲ። ኣንታ ኣብ ዓድና ኮ ተጣፊእካ ንምሳሕካ ቅጫ እንተረኺብካ፥ነታ ንድራር ትኸውን ቅጫ ክትደሊ ኮማንዶ ኢኻ ትቕየር።

hhahahahah

ዋልድ ዓድና ማይ ካብ ሩባ ክወርዳ እንከለዋስ፥ ነታ ሳርማ፡ማይ ማሊኤን ድብኦ እንተውሒደናላ ቦጫዕ ቦጫዕ እንዳበለት እዛ ክዳነን ኣጠልቅይይይ ኣ ተብለን። ቦጫዕ እንዳበለት ከይተጠልቅየን ድብኦ ካብ ሞሮር ቦርቊቘን ኣብዚሐን ውትፍፍፍፍ የብላላ ቀጥ ኢላ ገዛ ትበጽሕ። ኣብ ገዛ ተመሳሳሊ ኣዴታትና ቡን ከፍለሓ እንከለዋ፥ ነታ ጀበና ሃንደበት ከይትግንፍል እሞ ከይትድፋእ፥ ሊፍ ካብ ጨራ ብዕራይ ወይ ላሕሚ ቦንቊሰን ይውትፈኣ። ወለድና ንፉዓት እንከለዉስ ሰብ ክጻረፍ እንከሎ ድብኦ ወይ ሊፍ ዘይመሃዝሉ ፡ኣውጽእ ከብላ እንከሎ እታ ቃል ቀልጢፍካ ውትፍ ተብለሉ። እምበር ጸርፊ ንገድፎ ኣይንመስልን ዘለና።

ሰመረ ቺና

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *