ሳባ ናብ DC

 

ባ ፍቕሪ:ኣንቲ ሳባ ፍቕሪ
ናብዚ DC እንዶ ተዛወሪ
ዕንበባን ፍቕሪን ክትኣርዪ።

ሳባ ርግበ ድማ ከኣ ነብሮ
ሕለፊ’ንዶ በዚ ኮምብሽታቶ
ኣንቲ ብናይሮቢ ሓላፊቶ
ኣንቲ ብካምፓላ ሓላፊቶ
ሮተርዳም ዘርኣየትኒ ደሓን ትእቶ

ፓሪስ ዕርዳ ኣንቲ ሳባ ሳቢ
በዚ ካፈ እባ ሕልፍ በሊ
መሊእኪ ጽደቒ ፍሽኽ በሊ
ብሽመይ ዶ ጆላተ ለሓሲ
ወይሲ’ለኺ ብርዒ ትድርቁሲ!?

ሓሊፋቶ ኢሎምኒ ብራስለስ
ጥብ! እባ በልለይ ሎስ-ኣንጀሎስ

ሳባ ፍቕሪ ድማ ከኣ ዝኽሪ
ፍሽኽታኺ ናይ ነብስታት ፈውሲ።
ኣይብልን ዘይኮንኪ ዛውያ
ጉልሕምሕምኪ መንፈሰይ ኣካፍያ
ብቖርጫጭኪ ልበይ ጠዊኽያ።
ኢለ ድየ ልብም ዘይበልኪ
ሳቢ ሓላል:ግርህነነት ግርማኺ
ጓለቦይ ኪዳነ፣ ሓጠቕ ፈጠጥ በልኩልኪ እባ ኣነ

“ለለየ ለለየ:
ለለየ ለለየ:ግድስ በሊለየ
ወሽልኒ: ተውለ ኩንለየ”
ኢለ እንተዘሚረ
ምኾነ’ዶ ማሕረ?

ሳባ ሳባ ጥዑም ዕላላ
ፈታዊት ዘለላ
እንተዘየፍቕረኪስ ምቐናኣኩ እባ!

ሳቢ ሳቢ
ብኣይ እባ ተገደሲ
ምስ ዕምበባ ደኣሞ ከድቢ
ድንን ምስ በልኪ ንኽትስእሊ
ኮይነ ክጸንሓኪ ሓደ ንህቢ!

ኣለኹ ኣብ ዙርያ ናይ ሕርያ
ናይ ዙርያ ካብ ተላዕለ እባ
ጥልፊ ይሕሸኪ ማሕለፍያ
ንዕናይ ከዐቕነኪ
እታ ልበይ እንተኾይና ዓቐንኪ

ሳባ ኣንቲ ሳባ ሳቢ
ደሃይ ሰብ ተልኣቢብ ንኽትገብሪ
ካብ ካናዳ መልኽቲ መጺ’ኒ።
ኣብ ኣዲስ ኣሎ ሓደ ተሃዋጺ
ኣስቶኮሎም ዘሎ ተፈታዊ
ይመስል ዝያዳ ቀዳዊ።
ናይ ሎንዶን እባ ከመ’ሎ
ሓደ እዋን ንብዓትኪ ዝዘሓዎ?
ንመን ሒዝኪ ንመን ክትፍንዊ
ከምዛ ሸዊት ወትሩ ትህረፊ!

ረኣይኒ ዓይኒኪ ብዕጽዉ
ዳህስስኒ ሕልና ብርሕዉ
እነሀኹ ኣነ ተሃናኒ
ምንባርኪ ጥራይ ዝፍተወኒ

ሳባ ለይለይ ኣንቲ ሳባ ሳበይ
ኣፍቕርኒ ከም ኤርሚያስ ካስማይ
ምስ በልኩኺ እውይ ብቐዳማይ
ወጺኡልኪ ዶ ኩራ?!

ሳባ ኪዳነ
ሰንበት
9/06/2019 ፓሪስ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ሓንቲ ርእይቶ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *