ባናናን. …ህበይን

 ጓል ን ኣዲኣ

– ማማ ኣቲ፡ ኣብ እዚ መንጎ ክልተ እግረይ እንድዩ ጸጉሪ ወጺእኒ

* እዛ ጓለይ ፡ እታ ቦታ ህበይ እያ ትበሃል ፡ ስለዚ ህበየይ ጸጉሪ ኣብቊላ ኢኺ ድማ ክትብሊ ዘለኪ

 

ሕራይ ማማየ

 

@ ናይ ምሸት፡ ዓባይ ካብስራሕ ምስ ኣተወት

– ስምዕኒ እንዶ፡

– ስምዕ

– እታ ህበየይ እንድያ ደኣ ጸጉሪ ከተብቑል ጀሚራ

– ኖርማል እዚ ደኣ፡ ናተይ ከማን ባባና ክትበልዕ ጀሚራ ኣላስ

 

በለታ ንብለኩም

 

ምንጪ ካብ ፋይስቡክ፡ እቲ ብሕጓ ሕሹኽ ዝበለኒ ግን፡ ክሓንኽ እየ ስቅ ኢልኪ ጥራይ ኣኣስሕቕና ኢልኒ ኣሎ።

ከመይ እዚስ ቤላ ዝኾነት ህበይ ይዓድሎ ክክክክ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ሓንቲ ርእይቶ

  1. Big dog
    11-03-2019
    መጽሓፊ ሓሳባትኩም

    ከምዝታት እንተዝበዝሕስ ከመይ ደስ ምበለ ዋዛ ንኹሉ ነገራት ከምዚ መሳገሪ ቢንቶ ዩ so ኣይተውሕዲ ፍትው ኢየ ከኣ ዘብለኪ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *