ተባዕ መልእኽቲ፡ ካብ ክቡር ኣቦና ኣባ ተኽለሚካኤል ተወልደ፡ ካብ ኤርትራ ናብ መላእ ህዝቢ ኤርትራ

 

ጋዜጣ ሳባ፡ ነዚ ክቡር ሰነድ ናይ ታሪኽ ኣድናቖታን ክብረታን ትገልጽ!

ኤርትራዊ መልእኽቲ ፡ካብ ኤርትራ፡  

ካብ ኤርትራዊ፡   ንኹሉ ኤርትራዊ!

እዚ ትሕዝቶ እዚ  ብ ኣባ ተኽለሚካኤል ተወልደ ብ ልዑል ብቕዓት ጽሕፈት ዝተጻሕፈ፡ ብ ምዑዝ ኣናብባ ዝተነበበን፡ ካብ ብሱል ሓሳባቶምን ሓቒቕ ሕልናኦምን ዝፈልፈለ፡ ብልሳኖም ብትብዓት፡ ኣብዚ ወርሒ እዚ  ማለት ኣብ 10/2018 ኣብ ሰገነይቲ ቤተኽርስትያን ዝተነበበ ከም ዝኮነ እቲ ኣብ ዩቱብ ዝተዘርገሐ መእተዊ እቲ ቪድዮ ይሕር።

እዚ ቅንጣብ ዝድርበ ዘይብሉ ዘረባ እዚ ጋዜጣ ሳባ ኣድናቖታ ብክብሪ ተንብር።

(ንዘርጋሕቲ እቲ ሓበሬታ ድማ አቐንየልና፡ ፡ እናበለት ብፍላይ ድማ እዚ ምዝርጋሕ  እዚ መደረ እዚ፡ ንክቡር ኣባ ማእርቲን ግፍዒን ዘየውርድድ ክኸውንን፡ መንግስቲ ዓድና ድማ እቲ ናይ ብስለት መኣዲ ዘተ፡ ምስዞም ክቡራት ሰባት ከተኣታትወሉ ዝኽእል ዕድል ሃሰስ ኢሉ፡ ንጸጋታት ኤርትራ ዝኮኑ ሰብ ሕልና ሰባት ክኸስብ  እምበር ኣብ በደሎም ከይውዕል ንምሕጸን፡  ተስፋና ነዕዝዝ  ጸሎትና ነዕርግን።)

ጋዜጣ ሳባ 29/10/2018

ፓሪስ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *