#ንሎሚ ኣብ ጽሩራ፡ # ኣብ ዛራ ገጠምቲ ናይዚ ዓመት እዞ ዕውትቲ ግጥሚ ክትከውን እያ

 

ኣብ ውድድር ግጥሚ ዛራ ገጠምቲ
# ቀዳመይቲ ኮይና ዝተዓወተት #

ብልጽቲ ግጥሚ

 

# ንስሓ ሕልናይ #
ብገጣምን ስነጥበባውን # ዮናስ ገብራይ ምነይ #

ዮሃና፡ ዮሃና፡ ዮሃና፡ ገጣሚ

Yonas Ghebray Miney

 

ንስሓ ሕልናይ

ጋብላ ውሽጠይ ዝኣከቦ፣
….ሕቶ ባዕለይ፡
ናይ ትማል ናይ ሎሚ፣
ክምልሶ እንከለኒ ዓቕሚ
ጸጋ ክእለታተይ፡
ናይ ንእስነት ገዝሚ፣
ጎስየ….
ኮይነልኩም እነኹ፡
ኣብ ዓዲ ጏና በኻይ ቆዛሚ ።
ጸገም ቤተይ ፣ጸገም ዓደይ ፣ደሪኹኒ
ጠንቂ ሒዘ፣ሳዕቤን ከይፈለጥኩ
እግረይ ናብ ዘምረሖ፣እናተሃንፈፍኩ፡
ዝኸድክዎ:ጉዕዞ ኣልቦ-ደረት፣
እንሆ ደርብዩኒ፣
ስደተኛ ገይሩ መዳለው ጽጉማት።
ጾር ሕቶ :ነቕዲ ጉዕዞይ፣ከራግፍ
ከመይ ክበጽሖ ፧ መዓስ ፧ ኢለ:
እንኮ ከይመለስኩ፣
ሕቶ ኣብ ርእሲ ሕቶ እናደራረብኩ
ጭን..ቕ ! እብል’ሞ……
መርኣያ ሕመቐይ ዝወጸ ካብ ቤቱ፣
ግዳይ ናፍቖት እሱር ዝኽርታቱ
ኮይነ……
ባዶ ውሽጠይ ንዘየጸናንዕ፣
በዚ መጸ ዘይበልክዎስ: ዝርንዛሕ ይነብዕ።
ሽግር’ሲ ይጸሮ፣ ጸገም’ሲ ይሰግሮ፡
ዘሕስበኒ ዘሎ
እምባ ሕቶታተይ፣ ከመይ’የ ክተግሮ፧
በየናይ ዓቕሚ በየናይ መሳግሮ፧
ነባሪ ፍታሕ ክረኽበሉ፡
ኣብ ሓሳብ፣ ውዒለ ፡ሓዲረ
ክምልሶ’የ ! ክምልሶ’የ !
እብል’ሞ …..ሓኒነ፣ነዲረ፡
ዋጢጠይ ብዙሕ ፣ ዘየወሳውሰኒ
ንብዓተይ እናወሓጥኩስ፡
….ሕንቕንቕ ይብለኒ።
ዘይተመኮርክዎ፣ ዘይዓበኽሉ ጭካነ፡
ርስዕ ከየብሎ ፣ቲ’ዝኾኖ ኮይነ
ስድሪ ዘይሰደኒ ኮይኑኒ መዋጥር፡
ዓሕ ! ክብል’የ ውዒለ ዝሓድር።
ከመይ’ከ ክቐስን …..
ቤተይ ዘእተኽዎ፡
……..ዘይተፈድየ ዕዳ
ትጽበ ወላዲት :ዘይረኸበት ናይ ኢዳ፣
……….
………..
ተሓሊኸ እነኹ : ኣእዳወይ ጠሚረ
ብዘይጭበጥ ሓሳብ ብዘይሓንቲ ፍረ።
ምኽኑይነት ሕቶይ፣ ሓደ ካብቲ ሓደ፡
ክፈትሖ’ድየ ኸ ፧ ርሑቕ ተሰዲደ :
ኣንስተንቲነ ማእዝን ከየትሕዞ
ብሎሚ ብጽባሕ እነኹ ይቁንዞ።
ንቕሓተ-ሕልናይ፣ ምስ ግዜ ኣዛሚደ
ባይታ ንመጻኢ ፡ብፍልጠት ሰዊደ
ሕሸ ከይቀርብ : ከም ሓድሽ ወለዶ
ኣብ ሸንኮለል ኣትየ ኣብ ናይ ህልኽ ጽምዶ።
ኩምራ ቃላት ፍታሕ ንዘይከውን
ኣብ ሑጻ ሰሪተ :ዝብል እዝን እትን፣
መርሓ-ሓሳባተይ :ሜላ-ኣልቦ ውጥን:
ጨቢጠዮ ክብል’ሲ ይብለኒ ፋሕ ብትን።
ይኣክል ደጊም ……
ክንደይ ኣሎ ፍርሒ ፣ ኮለል ወሰን-ወሰን፡
ኣብ ዘይምለስ ትማል ብዝኽሪ ዝቓዝን
ክሳብ መዓስ ህድማ ፣ ልክዕ ንዘይምኳን
ክልተ እናደለኻ’ኮ ኣሎ ሓደ ምስኣን።
መዝገብ ሕሉፍ ጌጋይ ፣ ወይ’ዚ ተዘካሪ
ግዜ ዝሰነዶ ግዜ ዚ’መሃሪ
ኮይኑ ቁልዒ ሓሳብ ኮይኑ ረዚን ምኽሪ
ኣብ ጽሙእ ሕልናይ :ማይ ኮይኑ ዝዛሪ:
ይብለኒ ‘ሎ ፣
“……ተናዘዝ ! ተናሳሕ !”፣
በል…
“ካብ ውሽጢ ፣ ካብ ማህጸን’ዩ፡
ብጻዕሪ ፣ ብስራሕ
ሕቶ ትማሊ:ሎሚ: ጽባሕ፣
….ዝረኽበሉ ፍታሕ”።
…………………..//………………….
Yonas Ghebray Miney
‪10/02/2019‬

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ሓንቲ ርእይቶ

 1. Hyab jebjeb
  03-03-2019
  መጽሓፊ ሓሳባትኩም

  ሳ ቢኖ ኣብሻ ጹሩራይ
  ድንቂ ትሕዞዝቶኺ ጽራይ
  ግርም ስራሕ ኣብዚንሆ’ ዉራይ
  ጽቡቕ ግጥሚ ኣቕሪብክልና
  ናይ ዮናስ ገብራይ!!!
  ኣሰይ ሕጂ ሊላይ ኮነ ሕራይ
  ነዚ ከይ-ኣኸለስ ድገምባ ዳሕራይ√√
  www Girm srah Than you

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *