ንሎሚ ኣብ ጽሩራ: ”ሓቚፍክኒ ሙቲ” ካብ መጽሓፍ ‘ርቀትካ ዕጣን’። ብ ግርማይ ኣብርሃም

ንዲ ሕቖኺ ደሪቑ
ገጽኪ ኣዕጠርጢሩ
ኣዒንትኺ ቖርቊሩ
ኢድኪ ኢደ ሰለሙን
ፈትልን መርፍእን ኣላጊቡ
ላኻን ኣርግሀን ኣዋዲዱ
ብልሕኺ ጽባቐይ ኣግሂዱ።
ዒንትኺ እንደሞ ቐውትኡ ኣርሒቑ
ምስቲ ምጋሽ ልቢ ንገንዘብ ብሂጉ!
ኣነ መን’የ ኣይበልክን ሕርይቲ
መንፈስ ኣይተጠርየን
ኣብ መንጎይን መንጎኺ
እምበር ከርስኺ ፍረኡ ኽምንን
ኣሕሊፉ ኽህበኒ ንምናምን
ኣይተዋሕጠልክን።
ኪኖ ደረት ከኣ ምኾነ እንጌራ
ፍቕሪ ምዓበዮ ዕግበታዊ ዛራ፡
ልብኺ ኣውድቕለይ ሕርይቲ
ምስ ጥልቁዕ ከርስኺ
ኣብዛ ኢደይ ሙቲ።
ለስዮ’ቲ ጨርባሕባሕ
ብልጭ ኢሉ ግብ ብጸላም ዝጋዋሕ
ነዚ እንተ ገይርኪ
ምስ ምምጻእ ድነ ሞት ንዓኺ ዘጥፋ
ኣይክገርመንን’ዩ ግፍሒ ዓይኒ መርፍእ።
ክዕ ከምዚ ንዓይ
ድሕሪ ምሽራውኪ ምስ ኣባጅጎ
መጸበቕኩኺ–ምኾንኩ ኣደጎ።
ደራ ሕርይቲ
ምሳይ ይኹን ምርጫኺ
ሓቚፍክኒ ሙቲ!!

ግርማይ ኣብርሃም

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *