ንሎሚ ኣብ ጽሩራ# በዓልቲ ርሑቕ፡ ናይ ገዛኢ ነጋሲ እያ

 

ትንፋስኪ ኣብ ኣፍንጫይ ምህላዉ
ምስልኺ ኣብ ኣዒንተይ ብምቕማጡ
ዘስዓቦ ግዲ ኮይኑ
እዚ ኩሉ ኣብ በበይኑ ስፍራ
እናሃለና
ኣለኺ ምሳይ ኢለ፡ ኣብ ጎነይ ከም ዝሓደርኪ
ሃሰስ ኢለዮ ዓረተይ፡ኣብኡ ክረኽበኪ
ኣይጸናሕክንን
ሻቡ!
ከምዚ ቅድመይ ዝተሳእኪ
መሲሉኒ
ንክሪኤኪ ኢለ
ነዛ ገዛ ውለድያ’ለ
እንተ ፈተሽኩ
ኣይረኸብኩኽን
እኹን’ምበር
ኣይኣመንኩዎን ምስኣን
ንደገ ወጺኺ ከይትኾኒ
ኣብኡ ከይትህልዊ
ብምባል
መስኮት ከፊተ
ንደገ ኣማዕድየ
ኣብኡ ‘ውን ኣይነበርክን
ድሓር ግን ትዝገርመኪ
ኣብ ኩሉ ምስ ስኣንኩኺ
በዓልቲ ርሑቕ ኣብ ልበይ ጸኒሕኪ።

ገዛኢ ነጋሲ

(መንኮሰ)

2019

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ሓንቲ ርእይቶ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *