ንሰንበትና…..ብንባብ ሳዕሲዕኩም ትፈልጡዶ?

ንሰንበትና

እስከ በሉ ንሓዝ
ከበሮ
ከበሮ
ከበሮ
***
እላለየ ላላ ፣እላለየ ላላላ
እላለየ ላላ፣ እላለየ ላላ
****
እዝም ዝእዝም
ዝእዝም ዝእዝም

***
እነይ ዝበላ በላ
ክሕድር እየ ጓይላ
እነይ ዝበላ በላ
ክሕድር እየ ጓይላ
****
ትብል ለይለይ
ትብል ለይለይ
ኣስካርባኣ ጌራ ትብል ለይለይ
*****

ኣይትወዝዝኒ ተወዝወዚ
ኣይትወዝውዝኒ ተወዝወዚ
ናተይ ሒዘለኹ ናይኪ ሓዚ
***
ሳዱላየ ኣሃ ንዓ እባየ
ይሕሸኒ ዶ ምሳኻ ምቕናየ

***
መኾምብያ ለይለይ
ሰብ ይዛረብ ክሳብ ዝሓልፈለይ
ሰብ ይዛረብ
****
እናኣነየ- ኣልጋ መዓረየ
እናኣነየ -ኣልጋ ሽኮረየ
እናኣነየ -ጓል ኣቦይ ዓብደላ
እናኣነየ -ዓዲ ዃላ ዘላ
ኣናኣነየ -ሽኮር ሰዲደላ

***
እዛ ማንቲለ ኣይንሳን’ዶ
ኣይንሳ ኣንድያ ባዕላ ትሓልፎ?
***
ኣንቲ ክንዲ ኣራንሺ
ክንዲ ለሚነይ፣
ሓፍተይ ክንዲ ኣራንሺ ክንዲ ለሚነይ
ይትውጽኢ ደገ ሰብ ከይርኤለይ
*****
ትርሓሰየ ላኣሎ -ትርሓሰና
ኦፔል ጌራ -ተዛውረና
ትርሓሰየ ለኣሎ- ትርሓሰና
****
ኣየወ ሰይ
ሰቐጥቐጥ ኮታ
ደርብ፣

እዝም እስክ እህዝም
እዝም እስክ እህዝም
እዝም እህዝም እስክህዝም
ባቑቡም ባቑቡም ባቑቡም
ባቑቡም ባቑቡም ባቑቡም።
እዝም እዝም እዝም
እዝም እዝም እዝም
እዝም እዝም
እዝም
ዕልልልልልልልልልልልልልልልልል

ንሰንበትና

ሳባ ኪዳነ
10/03/2019
ፓሪስ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

2 ርእይቶታት

  1. ጫብላይ
    10-03-2019
    መጽሓፊ ሓሳባትኩም

    ነፋሪት ወዲቓ፡ እሞ ከኣ ኣብ ሓዘን ከለና ከመይቢልና ክንስዕስዕ እምበር ሓቅኺ።

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *