ንሰንበትና

 

.,,,,ወይለይ ወይለይ ወይለይ፣ ኣንታ እዚ ሳልሳ እባ ዓይነት ሳዕስዒ እዩ ! እ እእም ኣብ ሓፈሻዊ ፍልጠት ብፍላይ ድማ ኣብ ምሕታት ኤውሮጳዊ ዜግነት ዝግበር መሕትት። ‘ሳልሳ እቲ ኸማን መስርሒ ስልሲ  ጥራይ ‘ኢልና ካብ ምምላስ ዓዲ የውዕለና !
ዘልኩደኣሲ ድዩ ዝብል ሳንድያጎና
ዘልኩደኣኣሲ

ብዛዕባ መበቆል ሳልሳ ንምፍታሽ ኣብ ከብሕታት ሳይክሎፐድያ ምስ ከድኩ፣ ካብ ምዕራብ ኩባ ዝመንጨወ ኮይኑ፣ ኣብ ላቲን ኣመሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ 1920 ታት ኣትሒዙ ኣብ ዓለም እውን ዝሃበበሉ እዋን ምንባሩ እዩ።
ከምዚ ናይ ዓድና ኹዳ፣ ኣስታሊለ

ክላ እዋእ ሓንቲ ምመጻኒ እትብል ግጥመይ ደኣ ኣዘኪርኩምኒ

****

መጻኒ

ደሃይ እምብልታ ዋጣ
ህርሚት ክራር ከበሮ
ንወነይ ከበራብሮ
ጣቕዒት ሰሚሩ
ኣንጎድጉዱ
ዕልልታ ቀዲዱ
ተንጀርበበ ወነይ ብመስኮት ናይ ደስታ
ከደ ተመስቀፈኣልቦ መደምደምታ
ኣብቱም ሰብ ወኒ
ሰብ ተሃነ
ኣካውሱ ንዓይ ወነይ ከይከሓነ
ከይከሓነ
እስክስታ ኩዳ ኣስታሊለ
ጨፈራ ደበላ ተሓምበለ
መንኮብ ሰጥ
ሰቐጥ ሰቐጥቀጥ
ሰይ ሰዊት
ኣጆኺ ሰዊት
እሎምኒ ኣይትሙት
ኣይትሙት
ተመለስ ተመለስ
እዩ ምመጸኒ ግን
ዋላ እንተዝመውን
ዋላ እንተዝመውት
ዋላ እንተዝመውት
saba kidane Asmara 1996

*እሞ ንሕና ኸኣ ነዚ ከምዚ ዘበለና ስዕስዒታትትና ንንገረሉ እምበር።
ረስቶራንት ኣስታሊለ።

*ነቲ ካብ ኣግራብና ዝምንጩ ዕጣን እውን ፍሉይ ስሙ ተሓንበለ እንተበልናዮ መን ይእውደና።
ኩዳ ዝተባህለ ናይ ወኪል ጉዕዞ እንተኸፈትና እንታይ ይመስል. . . ማለተይ ሰናይ ጉዕዞን ዙረትን ስለ ዘምስል
ብዝኾነ ስም ኣብ ምጽዋእ ክተሃበረኩም ይኽእል እየ !
* ከምታ ነታ ኸማን እንኮን ፈላሚትን ባዕለይ ዝከፈትክዋ ኣብ ኤሪቲቪ ዘላ ረምታ እውን ንኽምስርታ ተቃሊሰላ ጥራይ ዘይኮንኩ ስማ እውን ባዕለይ እየ ኣውጺኤላ !

*ሕጂ ድማ ናብ ካልኦት መርካታት ንዑናይ ኮልጌት ፣ ትኽኽለኛ ስሉ ሳሙና ናይ ስኒ እዩ ኮንጌት ድማ ሓደ ካብ ኣፍረይቲ ጥራይ እዩ

 

*ኣዲዳስ፣  ሓፈሻዊ መጸውዒ ስኒከር ጫማ

*ኮኛኽ ን ሻምፓኝን; ናይ ፈረንሳ ቦታታን ምኳኖም ከ ንፈልጥ ክሳብ ክንደይ ኢናክክክክ

ከምዚኢታት ኣልማማዊ ኣጸጻውዓ መዓት እዩ ዘሎ ኣብ ዓድና/ ሓደ መዓልቲ ሓደ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጥ ሓውና ምስ ሓደ ጆን ዋልኬር ዝተባህለ ሰብኣይ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ምስ ተራኸቡ/ የዕቢኻኒ ኢኻ እሞ የቐንየለይ ኢሉ ሰላም በሎ። ለከ እቲ ሓበሻ እንዳባር ኔርዎም እዩ። መቸም ንሱ ኸኣ ናይ እታ መመስገኒት ዝኾነት በዓልቲ ባር ኣዲኡ ወሲዱ !

እሞ ሰንበታውያን እንታይ ከም ዘጋጠመኩም ደኣ ወስ ዘይትብሉና
እናበልኩ ሰናይ ሰንበት ዝምነ ሓፍትኹም
ሳባ ኪዳነ እየ
3/2/2019

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

3 ርእይቶታት

 1. በረኸት(ኣርሽ)
  03-02-2019
  መጽሓፊ ሓሳባትኩም

  ኣዝዩ ደስ ዘብል ሳቢት ሓብተይ ቀጺልሉ፡ድኣ ገለ ናይ ምንባብ ባህርና እንተ ተመልሰ

 2. Tesfit Abraham
  03-02-2019
  መጽሓፊ ሓሳባትኩም

  ቤላ ጽሑፍ፡ ሳባ ሳቢኖ፡ ረምታሚኖ፡ ሃሃሃሃ!… ደጋግምና ኣብ ጋዜጣ ሳባ! ጋዜጣ ኣዝማሪኖ ድማ ምስ ተመለስና ኣስመራ!

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *