ገጊኻኒ’ለኻ! ( ግጥሚ እዚ መዓልቲ ብ መለስ ንጉሰ)

ጋጊኻኒ’ለኻ!

ዘምጻእክዎ ጨው ፈርየ

ጨው ርሂጸ ሕሱም ሳጽየ

ምስ ጐነቕን ኣለንድያን ላድየ

ምስ ዳንዴርን ተኾርባን ተጋጭየ ተጫንየ

ጨው ክመልሰሉ ናብራ

ኪንዮ እቲ ዝጋፍያ ደርብየ ንመከራ

ክምቅረለይ’ወ ጨንጮረማ ጨጨሪመ

ነቲ ባሕሪ ሰው ኣቢለሉ ገለ እንተእጐመ!

 

እጒሚ፥

ዝነፍር ዓሳ ዘንዘብዘበ ዘቢብ

ሓሊብ ረሃጽ ሜስ ኮይኑ እንክዘንብ

ዘይናተይ ኣይደሊ ናተይ’ውን ኣይህብ

ከይረሳዕኩ ብህሎ ትማሊ

ትሕት ኢለ እንክብል ክብ

ዓርሞሽሽ ታሕቲ ታሕቲ

ዓሳ ነባሪ ኣርክብ ኣርክብ

እናሓንበሰ መጺኡ ንብርሃነይ ከብሎ ግብ!

 

ማየይ ተጠቒሙ መሓንበሲ

ንምስክር ጨው ዘለዎ ዋሕስ መመለሲ

ረሃጸይ ዘኻዕበቶ ጽማቕ ነብሰይ ፈልሲ፡

ተመለስ ኣንታ ሓንባሲ!

ኣብቲ ቐላይ ኣይሓራሲ ኣይመሓሲ

ጋጊኻኒ’ለኻ! መስለኒ፥

ኣነ’የ ንጨው ኢለ

ምስ ደም ተሓዋሲ!!

መለስ ንጉሰ

                     

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *