ጉዕዞ ኮሜዲታትና ንዝርጋሐ! (ካልኣይ ክፋል)

 ጉዕዞ ኮሜዲታትና ንዝርጋሐ!

(ካብ ዝሓለፈ ዝቐጸለ)

….መንግስ እውን እተን ኣማኢት ኣሽሓት ወጻኢታት ዝገበረለን ስርሓት ኣብ ማይ ከም ዝኣተዋ እዩ ተገንዚቡ ኔሩ። እንተኾነ ከይሸረፋ ከይጎረፋ ብህየተን ምሳይ ምጽንሐን ሕልሚ እዩ፡ኰይንዎ! ካብቲ ዝዝክሮ:  ኣስታት 120 ሽሕ ናቕፋ እዩ ኣውጺኡለን።እዚ ኣብ ርእሲ እቲ ንኦድዮ ኮመዲና ዘውጽኦ 50 ሽሕ ምዃኑ እዩ! ካብቲ ንዓመታት ዘሸቑረረኒ ነጥብታት ሓደ፥ ኣታዊታት ከምጻኣሉ ብዘይ ምኽኣለን እዩ ዝነበረ።

 “ገንዘብ እኸስር እምበር: ሰብሲ ክኸስር ኣይደልን እየ” ሓንቲ ካብተን ወርቃውያን ኣበሃህላታቱ እየን። 

 

ሓደ ግዜ ኣሌክስ ዝበሃል ካብ ሰሜን ኣመሪካ ዝመጸ ሰብ: ኣብ ስተሽነሪ እንዳ መንግስ ኰይኑ ንኮመዲታትና ይዕዘበን ነበረ። ሽዑ ወዮ ዓዳጊ ደኺሙ ከም ዝወዓለ ግዳ ክርእየን ከም ዝደሊ ይነግረና። በዚ ተሰማሚዕና: ቪድዮ ካሴት ወላዕናሉ። ኣሌክሶ ግዳ ኣብ መንጎ ኣብ ህልም ዝበለ ድቃስ ኣተወ።

“ኣንታ ደቂሱ!”

መንግስ እዩ። ሓቂ ይሓይሽ ብተግባር ናይቲ ዓዳጊ ቅር ኢሉኒ እዩ። 

“ኮመዲታትኩም ግርም መደቀሲ እዩ” ድዩ ዝብለና ዘሎ ኢለ ካብ ምሕሳብ ግን ኣይተቘጠብኩን።

“ኣሌክስ! ተስእ”

ነቕኒቐ ኣተሳእክዎ። 

“እዋይ.. ሓንሳብ ዶ ቀም ኣቢለ?”

“እወ ደቂስካ እንዲኻ። እዚ ምርኣይ ንኻልእ ግዜ ይኹነልካ”

“ደሓን ክንቅጽላ ኢና!”

ሕጂ እውን እናረኣየ እንከሎ በጥ!

ብዝኾነ ንድቃስን ንዓናን ኣሰንበደና!

ብድሕሪ ናይ ሽዑ ትዕዝብቱ፥ ተገዳስነቱ ስለ ዝነከየ ምስ ኣሌክስ ተባቲኽና ኢና….!

ንምዃኑ ኣርእስታት ናይተን ኮመዲታት እንታይ ነበረ!

“ጉድ፥ ተወከፍ፥ ደብዳቤ፥ ዝምድና፥ ዓንዳይ ካፋ፥ ለቲና፥ እምነት” ዘርእስታተን ካብ ግዜ መድረኽ ክሳብ ኤዲቲንግ ምሳና ተሳለያ። ኣብ መስርሕ ትሬኒንግ ዝኣኽለን ልምምድ ኣጽጊብና ኣብ መድረኻት ሲነማ ኣዝመራ: ካፒቶል: ባህላዊ ማእከል: ሃኮሰኤ ክረኣያልና በቒዐን እየን። ካብቲ ሽዑ ዘጋጠመና ጸገም: ኣብ ሰንበት ንኸነርእየን ዕድል ብዘይምርካብና እዩ። ኣብ ዒድ: ሓደ መስከረም: ቀዳም ከነርእየን እንከሎና ግዳ  እዝክር።

ኣብ እዋን ምቕያር ናብ ቪድዮ እውን ተወሳኺ ጸገማት ጎኒፍና እዩ። ምስ ስዊት ቪድዮ ሰርቪስ (ኣዛርያ) ተሰማሚዕና ማዕረ ክልተ ኮመዲታት (ጉድን እምነትን) ክቕዳሓልና ክኢለን። እንተኾነ ግጭት ኢትዮ ኤርትራ ስለ ዘጋጠመ: መብዛሕትና እቶም ሰራሕቱ ናብ ዓውደ ውግእ ከቲትና። ጉራዴ ኣብርሃ (ኣብ ‘ዝምድና’ ዝተዋሳኣልናልና) ሽዑ እዩ ብመስዋእቲ ዝተፈለየና። ነብሱ ይምሓረልና! ገሌና ምስ ተመለስና: ነቲ ድራማዊ ስርሓት ክንቅጽሎ መረጽና። እንተኾነ ወናኒ ናይቲ ቤት ሙዚቃ: 

“ወሲድኩሞ ዝነበርኩም ዕርቡን (1500 ናቕፋ) ንቕድም ምለሱለይ”

 ምስ በለና ተዋጠርና።

 

ይቕጽል….

(ብ ኢሳቕ ኣብራሃም ዝተጻሕፋ)
ገለ ካብ ዘይተመነውቲ ኮሜዲታትና

(ገለ ካብ ፍትዋት ኮሜዲታትና )

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *