ግዜ ፍለ

 

ንኽብርኻ ክብሪ ሰብ ቀኒሰ
ካብ ምንባረይ ንእሽተይ ኣልጊሰ
ክኸስበካ ክብረተይ ኣጉዲለ
ብፍቅርኻ ምሒር ተጸሊለ

ሰብ ክንሰይ ሰብ ናጽልኣኒ
ሰብ እንከሎ ምሒር ትጸምኣኒ
ብባህርኻ ባህረይ ተጸሊኡ
ብጥበብካ ከርሰይ ተመሊኡ

እብለልካ ሞ እምሕል እጥሕል
ክኽሕደካ ካብ ነብሰይ ክትጎድል
ይኸብደኒ ጽባሕ ከይከብደኒ
ንቡር ክብል ምንብር ከይጎድለኒ

ምኽሪ ‘ባ ሃብ ከምቲ ትኸስበሉ
ሰብ ክኸውን ክብሪ ሰብ ክሕሉ
ኣብ ምጻትካ ምጻት ሰብ ኣለሊ
ክኸስበካ ኣብ ውሽጠይ ክትበሊ

ተዘየለ ክልተ ካብ ዝጥምት
ጽባሕ ንግሆ ዓይነት ካብ ዝጽልምት
ሓደ ክሓሪ ካብ ክልተ ከይፍለ
ጥበብ ሓሉ ካብ ሰብ ከይትእለ

እቲ ‘ኳ ኣነ ኾይነ ‘ምበር
መኣስ ምንባር ብኽልተ ይንበር
ግን ኮይንለይ ክሳብ ሕጂ ጸኒሐ
ተቋዲሰ ጥበብካ ቀዲሐ

ሕጂ ድማ ባህርኻ ኣዐሪ
ሰዓት ፍለ ለይቲ ወይን ቀትሪ
ክመጸካ ኣብ ትመጾ እዋን
ልብ ሰብ ከይሰብር ከይከስራ ዛ’ሄዋን::

ኤፊ/ጎበና
2019

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *