ግጥሚ ክገድፎ! ንሎሚ ኣብ ጽሩራ! ናይ ሓውና ኬክያ*

ግጥሚ ክገድፎ

ትበርቕ እሞ ትደምቕ
ተብርህ ተማሙቕ
ጸሓይ እዛ ጸሓይ
ኩሉ ትኾነለይ……
ጽሓይ ወጋሕታ
ጋሊሃ ንኸውታ
ጸሓይ ዓራርቦ
ንሰማይ ግርማ ትህቦ ::

ክብለኪ ዶ ጽሓይ?
ጽሓይ ዳኣ ጸላኢተይ
ዘይትሽፍን ሕመቀይ
የሕሊፋ ትህበኒ ንኣባይ
ከይብለኪ ወርሒ ጽብቕቲ
ዘይስዕራ ለይቲ
ግመ ተመጸ ደበና
ዘይትርኤ ተሸፊና
ኣብ ደገ እምበር ኣብ ገዛና
ዝኽልክላ ዚንጎና
ከይብለኪ ኮኾብ
እናሓንሳብ ይእከብ
ኣሻቡ ይሽረብ
ክብለኪ ዶ’ሞ ደበና
ማይ ዝሓዝለልና
ናይ ክራማት ተስፋና
ሎሚ ማና
ጽባሕ የጥምየና
ንፋስ ይብትኖ
ይብንጨር ከምዚ ቁኖ
ምበልኩኺ ንፋስ
ካብን ናብን ዝማላለስ
ሂወት ዘሕድስ
ዘራኢ ትንፋስ
ንፋስ ድኣሞ ጸይቂ
ብግደ ሓቂ
ዚንጎና ዝቕንጥጦ
ሕብሪ መንደቕና ዝቐልጦ
ሸቢቡ ከይወስዳንጸባብ ቤትና ዘርዕዳ: :

ከይብለኪ ሽምዓ
ሽምዓ ብጡጥ ተሰኒዓ
ተጸበቐ መልኽዓ
ትሓቕ ብሽዓ
ምበልኩኺ ልቺ ገዛ
ልቺ ድኣ ሓይሊ መብራህቲ ዘደብዝዛ
ሴዳው ዝቆርጽዋ ከምዛ ዋዛ
በቓ ንስኺ
ከምቲ ሽምኪ
ኣደ ኢኪ
ሰብ ኩኒ ርግቢ
ነብሳ ወጺዓ ደቃ እተዕቢ
በቓ ኣደ
ዝወዳደራ ዘየለ ወላ ሓደ
ኣደ
ስለ ዘይበቕዓኪ ቀለመይ ዝጽሕፎ
ግጥሚ ምግጣም ክገድፎ

kያ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *