ጸለል ጸምበለል

ጸለል ጸምበለል!

  1. እቲ ውሑድ ዘይቲ

ምስ ኣትረፎ ነቲ ማይ ኣብ ታሕቲ

ጸለ-ለል ምስ በለ……..

ብሓይሉን ብዓቕሙን ምስ ተጸለለ!

ምውሓዱ ገዲፉ ሓይሉ ምስ ኣመነ

ከምቲ ንሱ ጸምበለል ክትብሊ

ዝብሉኺ ዘይኮነስ ውሽጥኺ ምስ ትኣምኒ

ሽዑ ኮኾብ- ኮኾበይ ትኾኒ

ኣብ ሰብ ዘየርክቦ ሰማይኪ ትነብሪ

 

ኮኾብ ተስፋልደት 15/10/18 

20:35

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ሓንቲ ርእይቶ

  1. ተስፋለም መብራህቱ (ሰጠይ)
    18-11-2018
    መጽሓፊ ሓሳባትኩም

    ቀጽልዎ ፡ ችቡቅ መደብ ኣለኩም ፡ ወገናውነት ከይተጸለኹም ክትጉዓዙ ይላቦ ፡ ምኽንያቱ ሎሚ ዝጽሕፍ ዝዝይም ኣይሰኣናን እንታይ ደኣ ወገናውነት ዘይብሉ ጥበብዩ ጽምእና።

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *