1,መዓልቲ ደቀንስትዮ ምብዓል መዓስ ኮን እዩ ዘቋርጽ? ሀ……ለ….ሐ…. 2 ወዲ ተባዕታይ መወከሲ ናይ ማዕርነት ኣይኮነን ሓቂ ወይ ሓሶት በል?

 

ብፍላይ ኣብዚ ዘመን እዚ ፡ ደቂሰባይ ን መዓልቲ ደቀንትዮ ነጺልካ ምብዓል ከሕፍሮ እዩ ምስ ዝግበኣና።
ን ኣብነት ም መዓልቲ ኤይድስ እነብዕለሉ ምኽንያት፡ምስፍሕፋሕ ኤይድስ ምእንቲ ክንገትእ ኣፍልጦና ንምዕዛዝን ነብስናን ካልኦትን እንተላኸለሉ ሜላታትን ጥንቃቐታትን ንምዝኽኻርን እዩ
ሓደ መዓልቲ ድማ ፡ እዚ ሕማም፡እዚ ነ አረያ ነበረ ምስ ኮነ ዛንትኡ ኣብ መጽሓፍ፡ ናይቲ ቫይረስ ኣሰር ድማ ኣብ ዕጹው ላቦራቶሪታት። ምስ እኒ በዓል በዲዶ ክንረኽቦ ኢና።
ልክዕ ከምኡ ድማ ፡ ወዲ ሰብ ነታ ኣንስተይቲ መንገንገቢ ወጺዑ፡ ተባዕታይ መንገንገቡ ጥራይ ምህብራም ምስ ገደፎ እቲ ዛዕባ እውን ከም፡ዝተፈወሰ ሕማም ናይ ደቂ ሰባት ነበረ ዝኮነሉ እዋን ርሑቕ ከይከውን ተስፋ ንገብር።
ካልእ ወዲሰብ ዝምንጩ መለክዒ ዘለዎ ስነሓሳብ ማዕርነት፡ ብመሰረቱ ቅቡል ኣይመስለንን ፡ ስለምንታይ?

ይቕጽል

 

ሳባ ኪዳነ

08/03/2019

ፓሪስ

ሰነድ

Saba Kidane ተጻሕፈ-ብ:

ርእይቶ ንምግዳፍ ኣይትቀደሙ

መጽሓፊ ሓሳባትኩም

ኣይትሰከፉ! ኢመይልኩም ኣብዚ ገጽ እዚ ኣይክረኣይን እዩ። Required fields are marked *