ይኣምን! ኔረን ኣለኹን፡

ይኣምን! ኔረን ኣለኹን፡

ደስ ዝብለኒ ነገር ምስ ደስ ዝብሉኒ ሰባት፡ እንስሳታትት፡ መዓልታት ሕብርታትን ፡ብርሃናትን፡ ሽታታትን ወዛትን ወዘተታትን ምክፋል ደስ ስለ ዝብለኒን እየ ብመንገዲ እዛ ወብሳይት ጆባእ ክብለኩም፡ኣይተስተሕድዎ ያጀምዓ፡ ከተጣቕዑ ጥራይ ኮሸምሸምኩም ኣይትረስዑ እምበር ካልእ ዝብለኩም የብለይን  ምስጋናን ኣየኣእነናን ካብ ምባል ሓሊፈ ፡ እባ ኣብዛ ዳሰይ ምቅልቃል ደስ ዝብለኩም እንተመሲሉ፡ ሕሹኽ በሉኒ ዳስ ኩልና እንደኣላ !ኣነ ድማ ንምድማቕ ካብ ቤትኩም ምልቃሕ ኣይትኸልኡኒን ግዲ ፡ ብዘይካኹም ዶ መን ኣሎኒ እዩ?ክክክክክ ሰናይ ጽንሖት፡ዝብል

ሓፍትኹም ሳባ ኪዳነ እየ

ቀደም ካብ ኣስመራ

ሕጂ ካብ ፓሪስ ቀዳም 13/10 2018