ጋዜጣ ሳባ ጽሑፋት

13-10-2018 / ጽሩራ
13-10-2018 / ምድብ-ኣልቦ
13-10-2018 / ቡን ንስተ

 ቖሎ ሓበሻ ከይተላሸወ ካብ 5-25 ዓመታት ክጸንሕ ኸም ዝኽእል፡ ብሳይንስ ከም፡ዝተረጋገጸ ንፈልጥ ዶ? እባ፣ ካብ…

13-10-2018 / ንዋዘ
13-10-2018 / ንሰንበትና

    ንሰንበትና ሓሙሽተ ዝጎደሎ ሸውዓተ(5-7) ኣይከኣልን እዩ! ይክኣል እባ! ሓሙሽተ ዝጎደሎ ካብ ሸውዓተ(5-7 =…